ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Case Report: Neonatal Torsional Ovarian Cyst [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 430-432 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.48154

A Case Report: Neonatal Torsional Ovarian Cyst

Duygu Besnili Acar1, Evrim Kıray Baş1, Ali Bülbül1, Mesut Demir2, Sinan Uslu1
1Department of Neonatal, Istanbul Health Sciences University, Sariyer Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Istanbul Health Sciences University, Sariyer Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

The majority of abdominal masses detected in the neonatal period are benign (85%) and usually originate in the urinary tract (50%), genital system (15%), gastrointestinal system (15%), or the hepatobiliary tract (5%). Ovarian cysts comprise one-third of the masses with a genital origin. Presently described is a case of an ovarian cyst that developed during the antenatal period and transformed into a hemorrhagic cystic mass as a result of torsion. A female infant born at 37 weeks of gestation with the prediagnosis of nephroma was admitted to the neonatal intensive care unit. Abdominal ultrasonography revealed a smooth cystic mass approximately 50x45x35 mm in size in the left upper quadrant that was not associated with the kidney. Magnetic resonance imaging revealed a 55x44x49-mm cystic mass in the left adnexal region containing multiple septations that were not enhanced with contrast material, and the mass was then interpreted as a hemorrhagic fetal ovarian cyst. The left ovary, compromised by 2 full torsions, was removed during a laparoscopy performed on the postnatal seventh day. The infant was subsequently discharged without complications. It should be kept in mind that cystic masses detected in the prenatal period may be of ovarian origin. An appropriate follow-up and treatment should be planned according to the size of the ovarian cyst and the clinical findings.

Keywords: Complication, newborn; ovarian cyst.

Neonatal torsiyone over kisti: Olgu sunumu

Duygu Besnili Acar1, Evrim Kıray Baş1, Ali Bülbül1, Mesut Demir2, Sinan Uslu1
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği.
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği.

Yenidoğan döneminde görülen abdominal kitlelerin %85'i benign karakterde olup, %50'si renal, %15'i genital, %15’i gastrointestinal ve %5'i hepatobiliyer sisteme aittir. Over kistleri genital kaynaklı kitlelerin üçte birini oluşturmaktadır. Antenatal dönemde torsiyone olmuş ve hemorajik kistik kitle haline dönüşmesi nedeniyle nefroma öntanısı almış olan over kisti olgusunu sunmaktayız.
Olgu:
Prenatal dönemde yapılan ultrasonografisinde nefroma öntanısı olan, 37 gebelik haftasında doğan kız bebek ileri tetkik ve tedavi amacıyla yenidoğan kliniğine yatırıldı. Bebeğin fizik muayenesinde; batın sol alt kadranda ele gelen kitlesi dışında patoloji saptanmadı. Hematolojik ve biyokimyasal tetkikleri normal sınırlardaydı. Batın ultrasonografisinde sol üst kadranda böbrek ile ilişiği izlenmeyen yaklaşık 50x45x35 mm boyutunda düzgün sınırlı kistik kitle izlendi. Manyetik rezonans görüntülemesinde; sol adneksiyal alanda boyutları 55x44x49 mm olan düzgün konturlu içerisinde multipl septasyonlar içeren, kontrast tutmayan antenatal hemorajik torsiyone over kisti olabileceği düşünülen kitle saptandı. Postnatal 7. günde yapılan laparoskopide, 2 tam tur torsiyone olduğu görülen sol over çıkarıldı. İzlemde herhangi bir sorunu olmayan bebek taburcu edildi.
Sonuç:
Prenatal dönemde tespit edilen kistik kitlelerin over kaynaklı olabileceği akılda tutulmalı, hastanın kliniği ve over kistinin büyüklüğüne göre uygun takibi ve tedavisi planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: over kisti, yenidoğan, komplikasyon

Duygu Besnili Acar, Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Mesut Demir, Sinan Uslu. A Case Report: Neonatal Torsional Ovarian Cyst. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 430-432

Corresponding Author: Duygu Besnili Acar
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale