ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of the Design and Methodology of Applications to the Local Ethics Committee [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 450-456 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.47542

Evaluation of the Design and Methodology of Applications to the Local Ethics Committee

Yuksel Altuntas1, Zeynep Yildiz Yildirmak2, Sarper Erdogan3, Deniz Seckin3, Asli Aksu Cerman4, Hande Yapislar5, Gulsum Onal6, Kubra Elcioglu7, Nezaket Eren8, Dilek Necioglu Orken9
1Department of Endocrinology Metabolism, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Hematology and Oncology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Public Health, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Dermatology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Physiology, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
6Department of Medical History and Ethics, Trakya University, Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
7Department of Pharmacology, Marmara University Recep Tayyip Erdoğan Complex, Faculty of Pharmacy, Istanbul, Turkey
8Department of Biochemistry, İstanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
9Department of Neurology, Memorial Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Proposals for scientific studies must have an original hypothesis and the appropriate design and methodology to test the premise.
Methods: This study is an evaluation of the suitability of applications submitted to a local ethics committee (EC) and the rate of publication of that research.
Results: A total of 899 files submitted for EC approval were retrospectively assessed. The EC found that the description of the methods in 44% of the applications was inaccurate, and that this type of error was most often seen in submissions from the surgical branch. In all, 52% of the applications for which we were informed about their final status were not published.
Conclusion: The results suggest that improved training in epidemiology is required to reduce the number of application errors and that new regulations could help to motivate healthcare personnel to conduct scientific research and publish their findings.

Keywords: Case-control study, epidemiology; ethics committees; interventional studies; research misconduct; thesis studies.

Evaluation of the Design and Methodology of Applications to the Local Ethics Committee

Yuksel Altuntas1, Zeynep Yildiz Yildirmak2, Sarper Erdogan3, Deniz Seckin3, Asli Aksu Cerman4, Hande Yapislar5, Gulsum Onal6, Kubra Elcioglu7, Nezaket Eren8, Dilek Necioglu Orken9
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Metabolizma Anabilim Dalı, İstanbul,
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
6Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Edirne
7Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
8İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
9Memorial Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul

Amaç: Bilimsel çalışmalara yönelik yapılan tasarılar, orjinal bir hipoteze ve öneriyi test etmek için uygun tasarıma ve metodolojiye sahip olmalıdır.
Yöntem: Bu çalışmada, yerel bir etik komiteye (EK) yapılan başvuruların uygunluğu ve bu araştırmaların yayınlanma oranı değerlendirilmiştir.
Bulgular: Etik kurula onayı için başvurulan toplam 899 dosya retrospektif olarak incelendi. EK, başvuruların %44'ünde metod tanımlamalarının hatalı olduğunu ve bu tür hataların en sık cerrahi branşlar tarafından yapılan başvurularda görüldüğünü tespit etti. Toplamda, son durumu hakkında bilgilendirildiğimiz başvuruların %52’si yayınlanmadı.
Sonuç: Sonuçlar; epidemiyolojide iyileştirilmiş eğitimin, başvuru hatalarının sayısını azaltmak için gerekli olduğunu ve yeni düzenlemelerin sağlık personelini bilimsel araştırma yapmaya ve bulgularını yayınlamaya motive etmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. (SETB-2021-09-280)

Anahtar Kelimeler: Vaka control çalışması, Epidemiyoloji, Etik Komiteler, Girişimsel Çalışmalar, Araştırma Hilesi, Tez Çalışmaları

Yuksel Altuntas, Zeynep Yildiz Yildirmak, Sarper Erdogan, Deniz Seckin, Asli Aksu Cerman, Hande Yapislar, Gulsum Onal, Kubra Elcioglu, Nezaket Eren, Dilek Necioglu Orken. Evaluation of the Design and Methodology of Applications to the Local Ethics Committee. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 450-456

Corresponding Author: Asli Aksu Cerman
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale