ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effect of Partial Pars Plana Vitrectomy in Two Cases: Removal of Intraocular Foreign Body and Intraocular Lens Dropped Into Vitreous [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 190-194 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.47123

Effect of Partial Pars Plana Vitrectomy in Two Cases: Removal of Intraocular Foreign Body and Intraocular Lens Dropped Into Vitreous

Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan
Department of Ophthalmology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

The aim of this case study was to present the effect of partial pars plana vitrectomy (PPV) in two cases that is due to the presence of an intraocular foreign body (IOFB) and intraocular lens (IOL) that has dropped into the intravitreal area. The first case was a 30-year-old man with IOFB in the right eye, and the second case was a 34-year-old woman whose IOL was dropped into vitreous after trauma. In cases, IOFB and IOL were extracted from vitreous performed by partial PPV without complication. Partial PPV was effective despite without complete vitrectomy. With minimal/partial vitrectomy approach, most of the vitreous tissues was left in place. We believe that this approach will reduce the rate of complications, such as cataract and retinal detachment.

Keywords: Dislocated intraocular lens, intraocular foreign body; minimal; partial; pars plana vitrectomy.

Parsiyel pars plana vitrektominin iki olguda etkinliği: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) çıkarılması

Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Göz içi yabancı cisim (GİYC) ve intravitreal alana düşmüş göz içi lensin (GİL) nedenleriyle parsiyel pars plana vitrektomi (PPV) iki olguyu sunmak.
Birinci olgu otuz yaşında erkek hastanın sağ gözüne GİYC nedeniyle ve ikinici olgu ise 37 yaşında bayan hasta sol gözde künt travma nedeniyle vitreus içine düşen göz içi lensin çıkarılması için parsiyel PPV yapıldı. Parsiyel PPV ile GİYC ve vitreustaki GİL etkili bir şekilde ve komplikasyonsuz çıkarıldı.
Sonuç: Parsiyel (veya minimal) PPV ile göz için çok sayıda faydası olan vitreus dokusunun büyük kısmı yerinde bırakılarak retina dekolmanı ve katarakt gelişimi gibi komplikasyonların oranında düşme sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: göz içi yabancı cisim, minimal, parsiyel pars plana vitrektomi, vitreus içine düşmüş göz içi lensi

Mehmet Demir, Egemen Karatas, Dogukan Aslan, Abdurahman A. Arslan. Effect of Partial Pars Plana Vitrectomy in Two Cases: Removal of Intraocular Foreign Body and Intraocular Lens Dropped Into Vitreous. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 190-194

Corresponding Author: Mehmet Demir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale