ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Subdiaphragmatic Abscess [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 220-228

Subdiaphragmatic Abscess

Nureddin Apaydın, Aykut Canik
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Hariciye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sous-Phrenique Mesafede Gelişen Abseler ve Cerrahi Tedavisi

Nureddin Apaydın, Aykut Canik
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Hariciye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Nureddin Apaydın, Aykut Canik. Subdiaphragmatic Abscess. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 220-228

Corresponding Author: Nureddin Apaydın
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale