ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Symphysis pubis diastasis after difficult birth: a case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 88-90 | DOI: 10.5350/SEMB.20160315015014

Symphysis pubis diastasis after difficult birth: a case report

Mesut Mehmet Sönmez1, Meriç Uğurlar1, Özge Yapıcı Uğurlar2, Ayşe Keleş3, Osman Tuğrul Eren1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne - Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Symphysis pubis diastasis is an uncommon peripartum complication that might result in a serious distress to the patient. With pregnancy, the gap increases by at least 2 to 3 mm, which is thought to be caused by the slackness of ligaments supporting the joint. The diagnosis of diastasis is based on the persistence of symptoms and a symphysis pubis separation of more than 10 to 13 mm on imaging.
Case report: We report a 34-year-old multigravida woman with gestational diabetes at nearly 40 weeks of gestation and is presented with a spontaneous onset of pelvic pain, difficulty in walking after a shoulder distosi labor and diagnosed symphysis pubis diastasis.
Conclusion: After child birth if there is increasing pain with hip movement and pain causing prolonged immobilization, symphysis pubis diastase should be suspected and further investigation is recommended.

Keywords: Symphysis pubis, diastasis, pelvic pain, postpartum.

Zor doğum sonrası simfizis pubis diastazı: Olgu sunumu

Mesut Mehmet Sönmez1, Meriç Uğurlar1, Özge Yapıcı Uğurlar2, Ayşe Keleş3, Osman Tuğrul Eren1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne - Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Simfizis pubis diastazı hastada ciddi sıkıntıya yol açabilen nadir bir perinatal komplikasyondur. Gebe bir kadında, simfizis pubis aralığının eklemi destekleyen bağların hormonlara bağlı meydana gelen gevşekliği nedeni ile en az 2-3 mm arttığı düşünülmektedir. Simfizis pubis ayrışmasının tanısı semptomların varlığı ve direkt grafide simfizis pubis ayrışmasının 10-13 mm arasında olması ile konur.
Olgu sunumu: Biz bu çalışmamızda 34 yaşında, yaklaşık 40 haftalık multigravida ve gestasyonel diyabeti bulunan, zor doğum sonrası yürümekte zorluk çeken ve spontan pelvik ağrısı olan ve simfizis pubis ayrışması tanısı konan bir olguyu sunmayı amaçladık.
Sonuç: Doğum sonrası gebede kalça hareketleri ile artan ağrı ve ağrıya bağlı olarak uzamış hareketsizlik durumunda simfizis pubis ayrışmasından şüphenilmeli ve bu yönde ileri tetkik yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Simfizis pubis, diastaz, pelvik ağrı, postpartum.

Mesut Mehmet Sönmez, Meriç Uğurlar, Özge Yapıcı Uğurlar, Ayşe Keleş, Osman Tuğrul Eren. Symphysis pubis diastasis after difficult birth: a case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 88-90

Corresponding Author: Mesut Mehmet Sönmez, Türkiye
LookUs & Online Makale