ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Biliary Cystadenoma with High Dysplasia Detected Incidentally in a Young Patient Admitted for Percutaneous Abscess Drainage [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 249-253 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.45578

Biliary Cystadenoma with High Dysplasia Detected Incidentally in a Young Patient Admitted for Percutaneous Abscess Drainage

Korcan Aysun Gonen1, Hadi Sasani1, Sami Acar2, Ender Dulundu3
1Department of Radiology, Tekirdag Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Türkiye
2Department of General Surgery, Tekirdag Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Türkiye
3Department of General Surgery, Istanbul University-Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

Biliary cystadenomas are uncommon lesions with clinical and radiological characteristics that overlap with other cystic liver lesions. Here, we intended to discuss a biliary cystadenoma found in a 37-year-old female patient who had been treated for a liver abscess and had been sent to our clinic with a long-term hydatid cyst diagnosis.

Keywords: Abscess, biliary cystadenocarcinoma, biliary cystadenoma, computed tomography, excision, ultrasonography

Perkütan Apse Drenajı için Yatırılan Genç Bir Hastada Tesadüfen Saptanan Yüksek Displazili Biliyer Kistadenom

Korcan Aysun Gonen1, Hadi Sasani1, Sami Acar2, Ender Dulundu3
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Istanbul

Biliyer kistadenomlar, diğer kistik karaciğer lezyonları ile örtüşen klinik ve radyolojik özelliklere sahip nadir lezyonlardır. Bu makalede, karaciğer apsesi nedeniyle tedavi gören ve uzun süredir kist hidatik tanısı ile kliniğimize sevk edilen 37 yaşında kadın hastada saptanan biliyer kistadenomu tartışmayı amaçladık. (SETB-2023-07-124)

Anahtar Kelimeler: Apse, biliyer kistadenokarsinom, biliyer kistadenom, bilgisayarlı tomografi, eksizyon, ultrasonografi

Korcan Aysun Gonen, Hadi Sasani, Sami Acar, Ender Dulundu. Biliary Cystadenoma with High Dysplasia Detected Incidentally in a Young Patient Admitted for Percutaneous Abscess Drainage. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 249-253

Corresponding Author: Korcan Aysun Gonen
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale