ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Fluorescent Antibody in the Diagnosis of Rabies [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 134-149

Fluorescent Antibody in the Diagnosis of Rabies

Fikret Tanzer
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patolojik-Anatomi Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye


Kuduz Hastalığının Teşhisinde Fluoresan Antikor Tekniği İle Histopatolojik Yoklamalardan Elde Olunan Sonuçların Karşılaştırılması

Fikret Tanzer
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patolojik-Anatomi Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye


Fikret Tanzer. Fluorescent Antibody in the Diagnosis of Rabies. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 134-149

Corresponding Author: Fikret Tanzer
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale