ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Case of Hypoglycemia Presenting Neurological Complications [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 401-411

A Case of Hypoglycemia Presenting Neurological Complications

Yıldırım Aktuna1, Kemal Bayülkem1, Semir Abbasoğlu2, Hulki Forta1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Nörolojik Komlikasyon Gösteren Bir Hipoglisemi Vak'ası

Yıldırım Aktuna1, Kemal Bayülkem1, Semir Abbasoğlu2, Hulki Forta1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Yıldırım Aktuna, Kemal Bayülkem, Semir Abbasoğlu, Hulki Forta. A Case of Hypoglycemia Presenting Neurological Complications. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 401-411

Corresponding Author: Yıldırım Aktuna
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale