ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The efficiency of preoperative tumor marker levels for definition of malignancy and spread in adnexial masses [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 113-118 | DOI: 10.5350/SEMB.20140415023944

The efficiency of preoperative tumor marker levels for definition of malignancy and spread in adnexial masses

İbrahim Ömeroğlu1, Osman Aşıcıoğlu1, Gürsel Otlu1, Osman Temizkan1, Sibel Özsoy1, Ramazan Adan1, Berhan Besimoğlu Aşıcıoğlu2, Ali Şahap Odacılar1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: The place of CA 12-5, CA 15-3, CA 19-9, CEA, AFP and ß HCG, which are tumor markers used in screening over carcinoma, in differentiating benign or malign adnexial masses, and the correlation of these markers with the pathological diagnosis and stage of the tumor were evaluated.
Material and Method: Two hundred seventy seven patients who were operated with the diagnosis of adnexial mass at Şişli Etfal Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic between January 2006 and August 2011 were analyzed retrospectively.
Results: Efficiency levels of tumor markers as diagnostic tests were studied by ROC curve method. The area under the ROC curve was calculated as 0.872 unit frames for CA 12-5, 0.739 for CA 15-3, 0.522 for CA 19-9, 0.614 for CEA, 0.433 for AFP and 0.635 for ß HCG.
Conclusion: Markers other than CA 12-5 and CA 15-3 could not found significant in the statistical evaluation for the discrimination of benign and malignant. The discriminative power of each tests were analyzed by statistical ROC curve method. At the analysis, CA 12-5 was found as the most valuable marker. While the discriminative value of CA 15-3 was found acceptable, other tests were found invaluable. Only CA 12-5 had showed a correlation with the tumor stage.

Keywords: CA 12-5, malign over tumor, tumor stage.

Preoperatif tümör markır seviyelerinin adneksiyal kitlelerde malignite ve yayılımı belirlemedeki etkinliği

İbrahim Ömeroğlu1, Osman Aşıcıoğlu1, Gürsel Otlu1, Osman Temizkan1, Sibel Özsoy1, Ramazan Adan1, Berhan Besimoğlu Aşıcıoğlu2, Ali Şahap Odacılar1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Over kanseri taramasında kullanılan tümör belirteçlerinden CA12-5, CA 15-3, CA 19-9, CEA, AFP ve ß-HCG’nin adneksiyal kitlelerin malign-benign ayırımındaki yeri, patolojik tanısı ve tümör evresi ile korelasyonu değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ocak 2006- Ağustos 2011 tarihleri arasında adneksiyal kitle ön tanısı ile opere edilen 277 olgu retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Tümör belirteçlerinin tanı testi olarak gücü ROC eğrisi yöntemi ile incelendi. ROC eğrisi altında kalan alan, CA 12-5 için 0.872, CA15-3 için 0.739, CA 19-9 için 0.522, CEA için 0.614, AFP için 0.433 ve ß-HCG için 0.635 birim kare olarak bulundu.
Sonuç: Benign-malign ayırımı için yapılan istatiksel değerlendirmede CA 12-5 ve CA 15-3 dışındaki markırlar anlamlı bulunmadı. Her markırın maligniteyi ayırt etme gücü istatistiksel olarak ROC eğrisi yöntemi ile analiz edildi. Analiz sonucunda CA 12-5 en değerli markır olarak bulundu. CA 15-3’ün ayırt ediciliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğu, diğer testlerin ise anlamsız olduğu görüldü. Sadece CA 12-5’in tümör evresi ile korelasyon gösteriyordu.

Anahtar Kelimeler: CA 12-5, malign over tümörü, tümör evresi.

İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Gürsel Otlu, Osman Temizkan, Sibel Özsoy, Ramazan Adan, Berhan Besimoğlu Aşıcıoğlu, Ali Şahap Odacılar. The efficiency of preoperative tumor marker levels for definition of malignancy and spread in adnexial masses. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 113-118

Corresponding Author: Osman Aşıcıoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale