ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Retrospective analaysis of 70 rectum cancer cases undergoing abdomino-perirenal resection [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 49-51

Retrospective analaysis of 70 rectum cancer cases undergoing abdomino-perirenal resection

Yılmaz Tezcan, Alparslan Mayadağlı, H. Tahsin Özder, Oktay Incekara
Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

PURPOSE: We reviewed age, histopathologic classification, adjuvant chemoradiotherapy and mean follow-up periods in 70 patients with rectum cancer who underwent abdomino-perinenal resection (Mile's operation).
MATERIALS AND METHODS: A total of 70 patients with rectum cancer were admitted to our clinics between 1988 and 1995, all of whom underwent Mile's operation. All patients received chemo radiotherapy during the postoperative period. The cases were retrospectively reviewed.
RESULTS: There were 35 males and 35 females, with mean age being 55 years (range 17-83 years). Tumors included adenocarcinoma (n=50; 71.4%), mucinous adenorcarcinoma (n=13; 18.5%), papillary adenocarcinoma (n=1; 1.4%), signet-ring celi carcinoma (n=1; 1.4%), malignant melanoma (n=3; 4.2%), non-karatinized epidermoid carcinoma (n=I; 1.4%), and indifferentiated malignant tumor (n=1; 1.4%).
CONCLVSION: Forty patients were followed-up for six months or more. Mean follow-up period was 23.1 months (range 6-60 months). in patients receiving chemotherapy and radiotherapy follow-up period was found to he longer (26.1 months).

Keywords: Mile's operation, radiotherapy, adenocar­cinoma, chemotherapy.

Abdomina-Perineal Rezeksiyon Uygulanan Rektum Kanserli 70 Olgunun Retrospektif Analizi

Yılmaz Tezcan, Alparslan Mayadağlı, H. Tahsin Özder, Oktay Incekara
Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmamızda Abdomino-perineal rezeksiyon (miles operasyonu) uygulanan 70 rektum kanserli olguda yaş, histopatolojik sınıflama, adjuvan kemo-radyoterapi uygulanması ve ortalama takip süreleri irdelenmiştir.
MATERYAL VE METOD: Kliniğimize 1988-1995 yılları arasında başvuran 70 rektum kanserli olgunun hepsine miles operasyonu uygulanmış olup hastalara postopertif dönemde kemo-radyoterapi verilmiştir. Bulgular retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: 70 olgumuzdan Erkek-Kadın oranı (35135) eşittir. Median yaş 55 (17-83 yaş). Adenokarsinom 50 olgu (%71.4, musinöz adeno karsinom 13 olgu (%18.5), papiller adeno karsinom 1 olgu(%1.4),taşlı yüzük hücreli karsinom 1 olgu (%1.4) malign melenom 3 olgu (%4.2), nonkeratinize epidermoid ca 1 olgu (%1.4), indiferansiye malign tümör 1 olgu (%1.4) bulunmuştur.
SONUÇ: 70 olgudan 40 olgu 6 ay ve üzeri takip edildi, bu 40 olgunun ortalama takip süreleri 23.1 ay (6-60 ay) olarak tespit edilmiştir. Kemoterapi ve radyoterapi uygulanan olgularda ortalama takip süresi daha uzun bulunmuştur (26.1 ay).

Anahtar Kelimeler: Miles operasyonu, Radyoterapi, Adeno karsinoma, Kemoterapi.

Yılmaz Tezcan, Alparslan Mayadağlı, H. Tahsin Özder, Oktay Incekara. Retrospective analaysis of 70 rectum cancer cases undergoing abdomino-perirenal resection. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 49-51

Corresponding Author: Yılmaz Tezcan, Türkiye
LookUs & Online Makale