ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Causes Of Hypomagnesemia In Type 2 Diabetes Mellitus [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 39-42

Causes Of Hypomagnesemia In Type 2 Diabetes Mellitus

Sema Karul Seber, Deniz Şahin, Fatma Çalka, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Tip 2 Diabetes Mellitus'da Hipomagnezemi Nedenleri

Sema Karul Seber, Deniz Şahin, Fatma Çalka, Hikmet Yurtsever
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sema Karul Seber, Deniz Şahin, Fatma Çalka, Hikmet Yurtsever. Causes Of Hypomagnesemia In Type 2 Diabetes Mellitus. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 39-42

Corresponding Author: Sema Karul Seber
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale