ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Mask-induced Koebner Phenomenon in Pemphigus Patients During COVID-19 Pandemic [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 567-568 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.38107

Mask-induced Koebner Phenomenon in Pemphigus Patients During COVID-19 Pandemic

Ilayda Esna Gulsunay1, Yasemin Erdem2, Ilknur Kivanc Altunay1
1Department of Dermatology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Dermatology, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

Koebner phenomenon of skin diseases due to face masks have been reported since COVID-19 pandemic, especially in psoriasis patients. Although there are reports on Koebner phenomenon in pemphigus patients in the literature, pemphigus lesions triggered by face masks have not been described previously. Herein, we report one case of pemphigus vulgaris and one case of pemphigus vegetans with new and persistent lesions on the nose following prolonged use of face masks. Both cases had persistent pemphigus lesions on their noses where face masks irritated the most. The development of lesions after the use of masks and the persistence of nasal lesions despite the improvement of other skin lesions with the treatment in both cases, suggested that minor traumas due to the use of masks played a role in the formation of lesions.

Keywords: COVID-19, Koebner phenomenon, mask-induced Koebner, pemphigus

COVID-19 Pandemisinde Pemfigus Hastalarında Maske İlişkili Köbbner Fenomeni

Ilayda Esna Gulsunay1, Yasemin Erdem2, Ilknur Kivanc Altunay1
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Covid-19 pandemisini takiben, özellikle psöriazis hastalarında olmak üzere maske kullanımına bağlı Köbner fenomeni bildirilmiştir. Pemfigus hastalarında Köbner fenomeni ile ilgili raporlar literatürde bulunmasına rağmen, yüz maskelerinin tetiklediği pemfigus lezyonları daha önce tanımlanmamıştır. Burada, uzun süre yüz maskesi kullanımı sonrasında burunda yeni ve inatçı lezyonlar olan bir pemfigus vulgaris ve bir pemfigus vegetans vakası sunuyoruz. Her iki vakada da yüz maskelerinin en çok irritasyona neden olduğu burunlarında inatçı pemfigus lezyonları mevcuttu. Her iki olguda da maske kullanımı sonrası lezyon gelişmesi ve tedavi ile diğer cilt lezyonlarında düzelme olmasına karşın burun üzerindeki lezyonlarının devam etmesi, maske kullanımına bağlı minör travmaların pemfigus lezyonlarının oluşumunda rol oynadığını düşündürmektedir. (SETB-2022-12-261)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koebner fenomeni, maske kaynaklı Koebner, pemfigus

Ilayda Esna Gulsunay, Yasemin Erdem, Ilknur Kivanc Altunay. Mask-induced Koebner Phenomenon in Pemphigus Patients During COVID-19 Pandemic. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 567-568

Corresponding Author: Ilayda Esna Gulsunay
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale