ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Extranasopharyngeal Angiofibroma Localized in the Nasal Dorsum: A Rare Location for This Tumor [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 229-231 | DOI: 10.5350/SEMB.20170508042536

Extranasopharyngeal Angiofibroma Localized in the Nasal Dorsum: A Rare Location for This Tumor

Bilge Türk1, Özlem Ünsal1, Meltem Akpınar1, Şermin Tülay Başak2, Berna Uslu Coşkun1
1Department of ENT, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Although extranasopharyngeal angiofibroma (ENA) is a rare condition, its diagnosis should be considered during differential diagnosis of nasal masses. We report a rare case of ENA originating from the left lateral side of nasal tip.
A 43-year-old man with an ENA mass located on the left lateral side of the nasal tip presented to our hospital. The nasal mass caused nasal obstruction and swelling at the nasal tip and was surgically removed. Histopathological examination revealed ENA. The patient is being followed up and remains free of disease.
ENAs are rare and differ from nasopharyngeal angiofibromas regarding clinical and radiological features. Although it is rare, the diagnosis should be considered during differential diagnosis of a patient with one sided nasal mass and/or with refractory epistaxis, regardless of the patient’s age or sex.

Keywords: Angiofibroma, benign tumor, extranasopharyngeal angiofibroma, nose

Nazal Dorsum Yerleşimli Ekstranazofarengeal Anjiofibrom: Bu Tümör İçin Nadir Bir Yerleşim

Bilge Türk1, Özlem Ünsal1, Meltem Akpınar1, Şermin Tülay Başak2, Berna Uslu Coşkun1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Nadir görülmesine rağmen burun kitlelerinin ayırıcı tanısında ekstranazofarengeal anjiofibrom tanısı da akılda tutulmalıdır. Nazal tip ve lateral nazal bölgede yerleşimli nadir görülen bir ekstranazofarengeal anjiofibrom olgusu sunduk.
Olgu: Nazal tip sol tarafında kitlesi olan 43 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Burun tıkanıklığı ve burun ucunda şişlik şikayeti olan hastanın kitlesi cerrahi olarak eksize edildi. Histopatoloiik inceleme sonucu ekstranazofarengeal anjiofibrom olarak raporlandı. Olgu hastalıksız olarak takip edilmektedir.
Sonuç: Ekstranazofarengeal anjiofibromlar (ENA) nadirdirler ve klinik ve radyolojik özellikler açılardan nazofarengeal anjiofibromlardan farklıdırlar. Dolayısıyla nadir görülmesine rağmen tek taraflı nazal kitlelerde ve dirençli epistaksis vakalarında hastanın yaşı ve cinsiyetinden bağımsız olarak ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anjiofibrom, benign tümör, burun, ekstranazofarengeal anjiofibrom

Bilge Türk, Özlem Ünsal, Meltem Akpınar, Şermin Tülay Başak, Berna Uslu Coşkun. Extranasopharyngeal Angiofibroma Localized in the Nasal Dorsum: A Rare Location for This Tumor. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 229-231

Corresponding Author: Bilge Türk
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale