ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Gastric metaplasia in gallbladder; case report and review of the literature [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 30-32

Gastric metaplasia in gallbladder; case report and review of the literature

Uğur Kesici1, Sevgi Kesici2, Sezgin Zeren3, Ülkü Aygen Türkmen4, Mehmet Çimen5, Gülen Burakgazi6
1Ministry of Health, Department of General Surgery, Akçaabat Haçkalı Baba State Hospital, Trabzon, Turkey
2Ministry of Health, Department of Anesthesiology and Reanimation, Numune Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey
3Ministry of Health, Third Department of General Surgery, Okmeydanı Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Ministry of Health, Department of Anesthesiology and Reanimation, Okmeydanı Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Ministry of Health, Department of Anesthesiology, Hınıs State Hospital, Erzurum, Turkey
6Ministry of Health, Department of radiology, Hınıs State Hospital, Erzurum, Turkey

Purpose: Gastric metaplasia is an epithelial change in gallbladder, seen at patient with gallstones. In this case presentation, the significance of gastric metaplastic lesion is discussed.
Case Presentation: In this case report, 34 years old female with a pain complaint in right upper quadrant, that arised especially after fatty food, is discussed and literature is evaluated. Multiple calculi - the greatest is 1 cm - were determined in gallbladder in the abdominal ultrasonography. Laparoscopic cholecystectomy was performed under elective conditions. Gastric metaplasia in gallbladder was determined in pathological examination.
Conclusion: It is stated that metaplasia-dysplasia sequence in gallbladder may be the beginning of gallbladder cancer. For this reason, we consider that histopathological examination of gastric metaplastic lesions in gallbladder should be performed more carefully

Keywords: Gallbladder, laparoscopic cholecystectomy, gastric metaplasia

Safra kesesi gastrik metaplazi; olgu sunumu ve literatür değerlendirmesi

Uğur Kesici1, Sevgi Kesici2, Sezgin Zeren3, Ülkü Aygen Türkmen4, Mehmet Çimen5, Gülen Burakgazi6
1Sağlık Bakanlığı, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Trabzon
2Sağlık Bakanlığı, Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Trabzon
3Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bakanlığı, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
5Sağlık Bakanlığı, Hınıs Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Erzurum
6Sağlık Bakanlığı, Hınıs Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Erzurum

Amaç: Safra kesesi gastrik metaplazi, safra taşı olan hastalarda görülebilen epitelyal bir değişikliktir. Bu olgu sunumunda gastrik metaplazi lezyonunun önemi tartışılmıştır.
Olgu Sunumu: Bu olguda, özelikle yağlı yemeklerden sonra ortaya çıkan, karın sağ üst kadranda ağrı şikayeti olan 34 yaşında kadın hasta tartışılmış ve literatür değerlendirmesi yapılmıştır. Olgunun batın ultrasonografisinde safra kesesi içinde en büyüğü 1 cm olarak ölçülen multipl kalküller tespit edildi. Olguya elektif şartlarda laparoskopik kolesistektomi uygulandı. Patolojik inceleme sonucunda safra kesesinde gastrik metaplazi tespit edildi.
Sonuç: Safra kesesi metaplazi-displazi döngüsünün safra kesesi kanserinin başlangıcı olabileceği bildirilmektedir. Bu nedenle safra kesesi gastrik metaplazi lezyonlarının histopatolojik olarak daha dikkatli incelenmesi gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Safra kesesi, laparoskopik kolesistektomi, gastrik metaplazi

Uğur Kesici, Sevgi Kesici, Sezgin Zeren, Ülkü Aygen Türkmen, Mehmet Çimen, Gülen Burakgazi. Gastric metaplasia in gallbladder; case report and review of the literature. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 30-32

Corresponding Author: Uğur Kesici, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale