ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Case Presentation: nursery care in long term hospitalizations [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 244-250 | DOI: 10.5350/SEMB.20151108081251

Case Presentation: nursery care in long term hospitalizations

Hatice Çakmakcı1, Selbi Yıldız1, Güven Bektemür2, Mesut Demir1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye
2Beyoğlu Kamu Hastaneler Biriliği Genel Sekreterliği, İstanbul - Türkiye

Five-months old patient admitted to our institute’s neurosurgery outpatient clinic for swelling and intermittent discharge at the occipital region; and diagnosed as “dermal sinus tract” following the tests. The patient was interned in the Neurosurgery Clinic and occipital dermal sinus repair was performed in 18/12/2008. The patient was discharged without any complications in 22/12/2008. The patient was under outpatient follow-up, while due to unrest and bad medical condition, he was brought back to the neurosurgery outpatient clinic. The CT evaluation of the patient revealed a cystic lesion at the posterior of the 4th ventricule, so the patient was admitted to the hospital again. Abscess drainage was performed at 06/04/2009 and the patient was admitted to the intensive care unit (ICU). The patient’s medical condition was bad, he was unconscious, and had no spontaneous respiration when he was taken to the ICU; thus, individualized nursing care was planned, and implemented, and success was achieved. Individualized nursing care was applied in terms of respiratory activity, infection risk, nutrition and fluid volume deficiency, providing of a safe environment and maintaining it, urinary retansion/incontinence, risk of disturbance of skin integrity and intolerance to activity. The body temperature was around 36-37°C, and the height and weight development remained within favorable range with the normal children. As a result of the individualized care plans performed by the experienced nurses in the ICU, the patient grew in the normal range as the children with the same ages, no pressure sore or infection developed. The patient was still being cared at the ICU when this article was written. This is the longest period of hospitalization of a child in the literature as we found out.

Keywords: Care, patient, nursery, long term, hospitalization.

Olgu sunumu: Uzun süreli yatışlarda hemşirelik bakımı

Hatice Çakmakcı1, Selbi Yıldız1, Güven Bektemür2, Mesut Demir1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye
2Beyoğlu Kamu Hastaneler Biriliği Genel Sekreterliği, İstanbul - Türkiye

5 aylıkken oksipital bölgede şişlik ve ara ara akıntı şikayeti üzerine kurumumuz beyin cerrahi polikliniğine başvurduktan sonra, yapılan tetkiklerin ardından ‘’Dermal Sinüs Traktı’’ tesbit edilmesi üzerine opere edilmek üzere Beyin Cerrahi Kliniğine yatırılan hastaya 18.12.2008 tarihinde oksipital dermal sinüs onarılması ameliyatı yapılmıştır. Operasyon işleminin ardından herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta 22/12/2008 tarihinde taburcu edilmiştir. Poliklinik takipleri yapılan hasta huzursuzluk ve genel durum bozukluğu ile ailesi tarafından Beyin Cerrahi Polikliniğine getirilmiştir. Hastanın değerlendirilmesi sonucunda BT’sinde 4. ventrikül posteriorunda kistik lezyon tespit edilmesi üzerine
2. Yatışı sağlanmıştır. 06.04.2009 tarihinde apse boşaltımı girişimi yapılmış ve yoğun bakım ünitesine kabul edilmiştir. Yoğunbakım ünitesine geldiğinde genel durumu kötü, şuuru kapalı, spontan solunumu olmayan hastaya bireye özgü hemşirelik bakımı planlanarak uygulanmış ve başarı sağlanmıştır. Solunum aktivitesine, enfeksiyon riskine, beslenme ve sıvı volüm eksikliğine, güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesine, idrar tutamama/kaçırmaya, deri bütünlüğü bozulma riskine ve aktivite intoleransına yönelik bireysel hemşirelik bakımı uygulanmıştır. Vücut ısısı 36-37°C civarında, boy ve kilo gelişimi normal çocukların gelişmesine uygun oranda seyretmiştir. Yoğunbakımda deneyimli hemşireler tarafından yapılan bireysel bakım planları sonucunda hasta normal yaşıtları ölçüsünde gelişmeye devam etmiş, bası yarası oluşmamış, enfeksiyon gelişmemiştir. Makalenin yazıldığı tarihte yoğun bakım ünitesinde bakılmaya devam edilmektedir. Literatürlerde bu kadar uzun süre hastanede yatan çocuk hastaya rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Bakım, hasta, hemşirelik, uzun süreli, yatış.

Hatice Çakmakcı, Selbi Yıldız, Güven Bektemür, Mesut Demir. Case Presentation: nursery care in long term hospitalizations. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 244-250

Corresponding Author: Hatice Çakmakcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale