ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Rapunzel syndrome: Gastric trichobezoar [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 47-49

The Rapunzel syndrome: Gastric trichobezoar

Mehmet Uludağ Uludağ1, Ismail Akgün1, Gürkan Yetkin1, Abut Kebudi2, Arslan Çoban1, Adnan Işgör3
1Second Department of General Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Maltepe University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
3Haliç University, Istanbul, Turkey

Bezoars are defined as foreign bodies formed in the stomach and!or small bowel due to an accumulation of swallowed substances. The most common complication associated with gastrointestinal trichobezoar is intestinal obstruction and, less frequently, small bowel perforation. For this reason the diagnosis must be established as early as possible, in order to provide an effective treatment. The Rapunzel Syndrome is a rare form of gastric trichobezoar extending throughout the bowel, therefore we report it here.

Keywords: bezoars, trichobezoar, Rapunzel syndrome.

Rapunzel sendromu: Gastrik trikobezoar

Mehmet Uludağ Uludağ1, Ismail Akgün1, Gürkan Yetkin1, Abut Kebudi2, Arslan Çoban1, Adnan Işgör3
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3Haliç Üniversitesi, İstanbul

Bezoarlar yutulan maddelerin mide ve I veya ince har sakta birikmeleri ile oluşan yabancı cisimleri tanımlamada kullanılır. Gastrointestinal trikobezoarlarm en sık komplikasyonu intestinal obstrüksiyonlardır. Nadir olarak ince barsak perforasyonları da görülebilir. Bu nedenle hasta komplikasyonlar gelişmeden erken teşhis edilerek tedavi edilmelidir. Biz de mideden karsağa uzanım gösteren nadir gastrik trikobezoar formu olan Rapunzel scrıdromunu tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Bezoar, Trikobezoar. Rapunzel sendromu

Mehmet Uludağ Uludağ, Ismail Akgün, Gürkan Yetkin, Abut Kebudi, Arslan Çoban, Adnan Işgör. The Rapunzel syndrome: Gastric trichobezoar. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 47-49

Corresponding Author: Mehmet Uludağ Uludağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale