ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of Pulmonary Functions After Discharge in Pediatric Patients with COVID-19: A Prospective Study [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 318-322 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.36047

Evaluation of Pulmonary Functions After Discharge in Pediatric Patients with COVID-19: A Prospective Study

Sevcan Ipek1, Sukru Gungor2, Ufuk Utku Gullu3, Betul Kizildag4, Mehmet Yasar Ozkars5, Sadik Yurttutan6, Meliha Kubra Kutukcu1, Seyma Demiray1
1Department of Pediatrics, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical Faculty, Kahramanmaraş, Türkiye
2Department of Pediatrics, Division of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, Kahramanmaraş Sutcu Imam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye
3Department of Pediatric Cardiology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical Faculty, Kahramanmaraş, Türkiye
4Department of Radiology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical Faculty, Kahramanmaras, Türkiye
5Department of Pediatric Allergy and Immunology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical Faculty, Kahramanmaras, Türkiye
6Department of Pediatrics, Department of Neonatal Intensive Care Unit, Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical Faculty, Kahramanmaraş, Türkiye

Objectives: The aim of this study was to investigate the pulmonary function of pediatric patients with COVID-19 after recovery.
Methods: Pediatric patients aged 5–18 years hospitalized with diagnoses of COVID-19 and discharged with recovery were included in this prospective study. Pulmonary function tests (PFTs) were performed through spirometry.
Results: The patient group consisted of 34 children and the control group of 33. The forced vital capacity (FVC%) values of the control and patient groups were 110.62±11.71 and 94.21±13.68 (p<0.001), forced expiratory volume in the first second (FEV1%) values were 104.91±6.26 and 98.67±14.93 (p=0.032), FEV1/FVC% values were 108.50±8.81 and 101.06±24.89 (p=0.034), and forced expiratory flow (FEF) 25–75% values were 106.71±6.68 and 101.85±24.89, respectively (p=0.286). However, Spearman correlation analysis revealed moderate negative correlation between length of hospital stay and FEF 25–75% (r=−0.364, p=0.35).
Conclusion: PFTs in pediatric patients after recovery from COVID-19 were abnormal in the present study. The results were significant in terms of the development of mixed-type lung disease. Further long- and short-term studies are now needed for a better understanding of the prognosis in these patients.

Keywords: COVID-19, pandemic, pediatrics, pulmonary function test, spirometry

COVID-19'lu Pediatrik Hastalarda Taburculuk Sonrası Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Prospektif Bir Çalışma

Sevcan Ipek1, Sukru Gungor2, Ufuk Utku Gullu3, Betul Kizildag4, Mehmet Yasar Ozkars5, Sadik Yurttutan6, Meliha Kubra Kutukcu1, Seyma Demiray1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
5Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
6Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Kahramanmaraş

Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19'lu çocuk hastaların iyileşme sonrası solunum fonksiyonlarını araştırmaktı.
Yöntem: Bu prospektif çalışmaya, COVID-19 tanısı ile hastaneye yatırılan ve şifa ile taburcu edilen 5-18 yaş arası pediatrik hastalar dahil edildi. Solunum fonksiyon testleri spirometri ile yapıldı.
Bulgular: Hasta grubu 34 çocuk ve kontrol grubu 33 kişiden oluşuyordu. Kontrol ve hasta gruplarının FVC% değerleri 110.62 ± 11.71 ve 94.21 ± 13.68 (p <0.001), FEV1% değerleri 104.91 ± 6.26 ve 98.67 ± 98.67 ± 14.93 (p =0.032), FEV1/FVC% değerleri sırasıyla 108.50 ± 8.81 ve 101.06 ± 24.89 (p =0.034), FEF %25-75 değerleri sırasıyla 106.71 ± 6.68 ve 101.85 ± 24.89 (p =0.286) idi. Spearman korelasyon analizi ile hastanede kalış süresi ile FEF %25-75 arasında orta düzeyde negatif korelasyon tespit edildi (r = –0.364, p=0.35).
Sonuç: Pediatrik hastalarda COVID-19'dan iyileştikten sonra yapılan solunum fonksiyon testleri anormal olarak tespit edildi. Sonuçlar mikst tip akciğer hastalığı gelişimi açısından anlamlıydı. Bu hastalarda prognozu daha iyi anlamak için daha kapsamlı, uzun ve kısa süreli çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2021-12-360)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, solunum fonksiyon testi, pediatri, spirometri

Sevcan Ipek, Sukru Gungor, Ufuk Utku Gullu, Betul Kizildag, Mehmet Yasar Ozkars, Sadik Yurttutan, Meliha Kubra Kutukcu, Seyma Demiray. Evaluation of Pulmonary Functions After Discharge in Pediatric Patients with COVID-19: A Prospective Study. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 318-322

Corresponding Author: Sevcan Ipek
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale