ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Use of nonpharmacologic relaxation and tactile stimulation methods in labor pain [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 137-144

Use of nonpharmacologic relaxation and tactile stimulation methods in labor pain

Rojjin Mamuk, Naile Inci Davas
Kadın Doğum, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye

Nonpharmacologic pain control methods emerging from different cultures via trial and error method are highly economical, comfortable, reliable and easy to use applications. These methods, whose analgesic effects are explained with door control theory and endorphin theory, decrease anxiety and fear, increase pain control and support comfort at birth. In the literature, nonpharmacologic pain control methods are analyzed under four groups; namely, relaxation, tactile stimulation, psychic stimulation and respiratory techniques. This collection will handle how to use nonpharmacologic relaxation and tactile stimulation methods in birth, which are used for pain control and for providing relaxation.

Keywords: Labor pain, nonpharmacologic pain control, mother satisfaction

Doğum ağrısının kontrolünde kullanılan nonfarmakolojik gevşeme ve tensel uyarılma yöntemleri

Rojjin Mamuk, Naile Inci Davas
Kadın Doğum, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul - Türkiye

Farklı kültürlerde deneme yanılma yoluyla ortaya çıkan nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri oldukça ekonomik, konforlu, güvenilir ve kullanımı kolay uygulamalardır. Analjezik etkisi kapı kontrol teorisi ve endorfin teorisi ile açıklanan bu yöntemlerin doğumda anksiyete ve korkuyu azalttığı, ağrı kontrolünü arttırdığı ve konforu desteklediği bilinmektedir. Doğumda nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri; gevşeme, tensel uyarılma, ruhsal uyarılma ve solunum teknikleri olmak üzere dört grupta incelenmektedir. Bu derlemede, ağrı kontrolü ve rahatlamayı sağlamak amacıyla kullanılan nonfarmakolojik gevşeme ve tensel uyarılma yöntemlerinin doğumda nasıl kullanıldıkları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğum ağrısı, nonfarmakolojik ağrı kontrolü, anne memnuniyeti

Rojjin Mamuk, Naile Inci Davas. Use of nonpharmacologic relaxation and tactile stimulation methods in labor pain. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 137-144

Corresponding Author: Rojjin Mamuk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale