ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Toe to thumb transfer in traumatic amputation [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 60-63

Toe to thumb transfer in traumatic amputation

Kemal Uğurlu, Ümran İleri, Ayşin Karasoy, Ercan Çakmak, Lütfü Baş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Plastik ve Rekonskrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

Loss of finger in a hand is a serious loss from point of functional and aesthetic problem. Forty percent of all function require a healty thumb. Aim of thumb reconstru is to constitute a thumb which has an ideal length and carance with maximum stability, motion ability and sense Great toe and second toe are the most appropriate alter ves which have these properties for achievement of the fuonal, sensational and aesthetic goals. Left second toe transplanted to right thumb stump of a male patient who 26 years old and whose right thumb was avulsed 7 month in an accident. A satisfying result regarding the oriy length, sensation and cover restoration and cosmetic het was obtained postoperatively.

Keywords: Thumb, amputation, toe to thumb transfer

Travmatik el başparmak amputasyonunda ayaktan ele parmak transferi

Kemal Uğurlu, Ümran İleri, Ayşin Karasoy, Ercan Çakmak, Lütfü Baş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Plastik ve Rekonskrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

Elde parmak yokluğu fonksiyonel ve estetik açıdan ciddi bir kayıptır. Elin tüm fonksiyonlarım sağlamada başparmak %40 oranında öneme sahiptir. Başparmak rekonstrüksiyonunun amacı ideal uzunluk ve görünümde, maksimum stabilité, ha¬reket kabiliyeti ve duyuya sahip orjinale yakın başparmak oluşturmaktır. Ayak birinci ve ikinci parmağı fonksiyon, duyu ve estetik açıdan bu özellikleri karşılayan en uygun seçenek¬tir. Bu amaçla 26 yaşında, 7 ay önce iş kazası sonucu sağ el başparmakta avülziyon yaralanması oluşmuş erkek hastaya, sol ayak 2. parmağı el başparmağı yerine transplante edildi. Po stop eratif olarak, uzunluk, duyu ve örtü restorasyonu, kozmetik iyileşme yönünden orjinale yakın bir sonuç elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Başparmak, amputasyon, ayaktan parmak transferi

Kemal Uğurlu, Ümran İleri, Ayşin Karasoy, Ercan Çakmak, Lütfü Baş. Toe to thumb transfer in traumatic amputation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 60-63

Corresponding Author: Kemal Uğurlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale