ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Favipiravir Experience in COVID-19 Patients at a Tertiary Center Intensive Care Unit [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 189-195 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.35902

Favipiravir Experience in COVID-19 Patients at a Tertiary Center Intensive Care Unit

Sultan Acar Sevinc1, Ayse Surhan Cinar1, Nermin Balta Basi1, Seyhan Metin1, Tugba Yucel1, Serkan Islamoglu1, Mustafa Altinay1, Haci Mustafa Ozdemir2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopedics, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study was to compare intensive care unit (ICU) and overall hospital mortality in patients treated with favipiravir and lopinavir-ritonavir for COVID-19.
Methods: Data were collected retrospectively between March 10 and May 10, 2020, from patients’ records admitted to ICU due to COVID-19. Laboratory data, clinical characteristics, ICU and hospital mortality, ICU and hospital length of stay were compared in patients treated with favipiravir and lopinavir-ritonavir.
Results: A total of 100 patients’ data were investigated. Favipiravir was used as the treatment for 85% of patients, with the rest treated with lopinavir-ritonavir. Clinical and laboratory data of both antiviral treatment groups were similar. Length of hospital stay was 16 (9–24) days with favipiravir and 8.5 (5–12.5) days with lopinavir-ritonavir (p=0.002). Length of ICU stay for favipiravir and lopinavir-ritonavir groups were 8 (5–15) days and 4 (3–9) days, respectively (p=0.011). ICU mortality was 65.9% for the favipiravir and 80% for lopinavir-ritonavir (p=0.002). Hospital mortality for favipiravir and lopinavir-ritonavir was 67.1% and 80%, respectively (p=0.001).
Conclusion: The mortality in patients treated with favipiravir was less than patients treated with lopinavir-ritonavir. Favipiravir needs more attention and trials for its effect to be confirmed.

Keywords: COVID-19, intensive care unit, favipiravir, lopinavir-ritonavir, mortality

Üçüncü düzey bir yoğun bakım ünitesindeki COVID-19’lu hastalarda favipiravir tecrübesi

Sultan Acar Sevinc1, Ayse Surhan Cinar1, Nermin Balta Basi1, Seyhan Metin1, Tugba Yucel1, Serkan Islamoglu1, Mustafa Altinay1, Haci Mustafa Ozdemir2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: COVID-19 nedeni ile Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatarak favipiravir ve lopinavir-ritonavir ile tedavi edilen hastalarda YBÜ ve hastane mortalitesinin karşılaştırılmasıdır.
Metot: 10 Mart ve 10 Mayıs 2020 arasında YBܒye yatan COVID-19’lu hastaların verileri geçmişe yönelik toplanmıştır. Favipiravir ve lopinavir-ritonavir alan hastalar arasında laboratuvar verileri, klinik özellikler, YBÜ ve hastane mortalitesi, YBÜ ve hastanede kalış süresi karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Toplam 100 hastanın verisi incelenmiştir. Hastaların %85’inde favipiravir, geri kalanında lopinavir-ritonavir kullanmıştır. Her iki grubun klinik ve laboratuvar verileri benzerdir. Favipiravir alan hastaların hastane yatış süresi 16 (9-24) gün iken lopinavir-ritonavir alanlarınki 8.5 (5-12.5) gündür (p=0.002). YBÜ yatış süresi favipiravir ve lopinavir-ritonavir alan hastalarda sırası ile 8 (5-15) ve 4 (3-9) gündür (p=0.011). YBÜ mortalitesi favipiravir için %65.9, lopinavir-ritonavir için %80’dir (p=0.002). Hastane mortalitesi favipiravir ve lopinavir-ritonavir için sırası ile % 67.1 ve % 80’dir (p=0.001).
Sonuç: Favipiravir ile tedavi edilen hastaların mortalitesi lopinavir-ritonavir ile tedavi edilenlerden azdır. Favipiravirin etkisinden emin olunabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. (SETB-2021-07-212)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, favipiravir, lopinavir-ritonavir, mortalite, yoğun bakım ünitesi

Sultan Acar Sevinc, Ayse Surhan Cinar, Nermin Balta Basi, Seyhan Metin, Tugba Yucel, Serkan Islamoglu, Mustafa Altinay, Haci Mustafa Ozdemir. Favipiravir Experience in COVID-19 Patients at a Tertiary Center Intensive Care Unit. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 189-195

Corresponding Author: Sultan Acar Sevinc
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale