ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Liver Biopsy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 284-289

Liver Biopsy

M. Yüksel Eşen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye


Karaciğer Ponksiyon Biopsisi

M. Yüksel Eşen
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye


M. Yüksel Eşen. Liver Biopsy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(3): 284-289

Corresponding Author: M. Yüksel Eşen
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale