ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Management of febrile neonate [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 26-31 | DOI: 10.5350/SEMB.20161225114041

Management of febrile neonate

Ali Bülbül, Evrim Kıray Baş, Sinan Uslu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

The recommended management of febrile neonates, in first 28 days of life is controversial. Given that the overall prevalence of serious bacterial infection is higher in the neonate, most experts would advocate for a full sepsis evaluation, and hospitalization for giving antibiotics. In recent years, opinions have been raised regarding the follow-up without hospitalization and antibiotics or followup even without hospitalization in febrile newborn infants. In our review the evidence for diagnostic accuracy of screening methods for identification of serious bacterial infection in febrile neonates will be evaluated.

Keywords: Fever, serious bacterial infection, newborn, management.

Ateşli yenidoğan bebeklerin yönetimi

Ali Bülbül, Evrim Kıray Baş, Sinan Uslu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Yaşamın ilk 28 günü içerisindeki ateşli yenidoğan bebeklerin önerilen yönetimi tartışmalıdır. Yenidoğan döneminde yüksek oranda ciddi bakteriyel enfeksiyon görülmesi nedeniyle bir çok uzman, bebeklerin sepsis yönünden değerlendirilmesini ve yatırılarak antibiyotik başlanmasını savunmaktadır. Son yıllarda ateşli yenidoğan bebeklerin antibiyotiksiz yatarak izlemi veya yatırılmadan izlemi ile ilgili görüşler ortaya atılmaktadır. Derlememiz; ateşli yenidoğan bebeklerde, ciddi bakteriyel enfeksiyonu tanımlamada kullanılan yöntemlerin güvenilirliği hakkındaki bulguları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, ciddi bakteriyel enfeksiyon, yenidoğan, yönetim.

Ali Bülbül, Evrim Kıray Baş, Sinan Uslu. Management of febrile neonate. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 26-31

Corresponding Author: Ali Bülbül, Türkiye
LookUs & Online Makale