ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Naevus Pigmentosus: Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 121-125

Naevus Pigmentosus: Case Report

Mazhar Aksoy, Tülay Alpaslan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Çocuk Servisi, İstanbul, Türkiye


Nadir Bir Naevus Pigmantosus Vakası

Mazhar Aksoy, Tülay Alpaslan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Çocuk Servisi, İstanbul, Türkiye


Mazhar Aksoy, Tülay Alpaslan. Naevus Pigmentosus: Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 121-125

Corresponding Author: Mazhar Aksoy
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale