ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Blood Groups and Blood Tests Before Transfusion [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(1): 17-24

Blood Groups and Blood Tests Before Transfusion

Vedat Onan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakteriyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Kan Grupları ve Transfüzyon Öncesi Testler

Vedat Onan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakteriyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Vedat Onan. Blood Groups and Blood Tests Before Transfusion. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1975; 9(1): 17-24

Corresponding Author: Vedat Onan
LookUs & Online Makale