ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Distribution Of Superficial Fungal Diseases According To Age,Sex And Seasons Among 157469 Patients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 12-17

The Distribution Of Superficial Fungal Diseases According To Age,Sex And Seasons Among 157469 Patients

Osman Aydın, İlknur Altunay, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cildiye Kliniği, İstanbul, Türkiye


157469 Hastada Yüzeyel Mantar Hastalıklarının Yaş,Cins Ve Mevsimlere Göre Dağılımı

Osman Aydın, İlknur Altunay, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cildiye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Osman Aydın, İlknur Altunay, Adem Köşlü. The Distribution Of Superficial Fungal Diseases According To Age,Sex And Seasons Among 157469 Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 12-17

Corresponding Author: Osman Aydın
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale