ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A Case of Alveolar Soft Part Sarcoma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 378-387

A Case of Alveolar Soft Part Sarcoma

Ahmet Nasuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sol Bacakta Lokalize Olan ve Akciğer, Kemik ve Beyinde Multipl Metastaz Gösteren Bir Alveolar Soft Part Sarcoma Vakası

Ahmet Nasuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Ahmet Nasuhoğlu. A Case of Alveolar Soft Part Sarcoma. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 378-387

Corresponding Author: Ahmet Nasuhoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale