ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Redo Tricuspid and Pulmonary Valve Replacement with On-X in Renal Transplant Patient: A Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 254-257 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.33254

Redo Tricuspid and Pulmonary Valve Replacement with On-X in Renal Transplant Patient: A Case Report

Osman Fehmi Beyazal, Koray Apaydin, Mehmed Yanartas, Nihan Kayalar
Department of Cardiovascular Surgery, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye

Surgical treatment is recommended in patients with symptomatic severe tricuspid regurgitation and pulmonary regurgitation. Although renal transplant patients are a high-risk patient group for cardiac surgery, heart valve surgeries can be performed successfully. There are a limited number of studies published on this subject in the literature. Therefore, we present a case who underwent tricuspid ring annuloplasty (TRA) before being followed up with renal transplantation and then successfully performed redo tricuspid valve replacement (TVR) and pulmonary valve replacement (PVR).

Keywords: On-X, pulmonary valve replacement, renal transplant, tricuspid valve replacement

Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastada On-X ile Redo Triküspit ve Pulmoner Kapak Replasmanı: Olgu Sunumu

Osman Fehmi Beyazal, Koray Apaydin, Mehmed Yanartas, Nihan Kayalar
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Semptomatik şiddetli triküspit yetersizliği ve pulmoner yetersizliği olan hastalarda cerrahi tedavi önerilmektedir. Böbrek nakli hastaları kalp cerrahisi açısından yüksek riskli bir hasta grubu olmasına rağmen kalp kapak ameliyatları başarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Literatürde bu konuyla ilgili yayınlanmış sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle,
böbrek nakli yapılmadan önce triküspit ring anüloplastis (TRA) yapılan ve daha sonra başarılı bir şekilde redo triküspit kapak replasmanı (TVR) ve pulmoner kapak replasmanı (PVR) yapılan bir olguyu sunuyoruz. (SETB-2023-09-179)

Anahtar Kelimeler: On-X, pulmoner kapak replasmanı, böbrek transplantasyonu, triküspit kapak replasmanı

Osman Fehmi Beyazal, Koray Apaydin, Mehmed Yanartas, Nihan Kayalar. Redo Tricuspid and Pulmonary Valve Replacement with On-X in Renal Transplant Patient: A Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 254-257

Corresponding Author: Osman Fehmi Beyazal
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale