ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The evolution of Carpal Tunnel Syndrome in Hemodialysis Patients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 17-20

The evolution of Carpal Tunnel Syndrome in Hemodialysis Patients

M. Kemal Başak1, Serdar Kesken2, Arif Demir1, Özkan Ertuğrul1, Deniz Egeli3, Füsun Karaarslan3
1SSK Tepecik Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi,
2Nöroloji Kliniği
3Biyokimya Bölümü

Ulnar, median, peronal and sural nerves neuro-electrophysiological studies were applied in 39 patients who have been on chronic hemodialysis far varying periods of time. Only twelve patients had Carpal Tunnel Syndrome (CTS) (without poyneuropathy), 6 had sub clinical median neuropathy (SMN), 5 had peripheral polyneuropathy (PPN), 5 had CTS (without polyneuropathy) and il patients had normal electrophysiological findings.
Nerve conduction velocity abnormalites and especially CTS findings were common in hemodialysis patients. They need frequent nerve conduction conırol studies from the onset of dialysis, in order to identify CTS early and to avoid irreversibl nerve damages and appropriate surgical management.

Keywords: Hemodialysis, chronic renal failure, carpal tunnel syndrome, median nerve dysfunction.

Hemodiyaliz Hastalarında Carpal Tunnel Sendromunun (CTS) İncelenmesi

M. Kemal Başak1, Serdar Kesken2, Arif Demir1, Özkan Ertuğrul1, Deniz Egeli3, Füsun Karaarslan3
1SSK Tepecik Hastanesi, Hemodiyaliz Ünitesi,
2Nöroloji Kliniği
3Biyokimya Bölümü

Değişik sürelerdir kronik hemodializ tedavisinde olan 39 hastada, ulnar, peroneal ve surat sinirlerde nöroelektrofizyolojik sinir iletimi çalışmaları yapıldı. Yalnızca 12 olguda Carpal Tunnel Sendromu (CTS) saptandı, bu olgularda eşlik eden polinöropati bulgusuna rastlanmadı. 6 olguda periferik polinöropati (SMN, erken dönem CTS), 5 olguda yalnızca periferik polinöropati (PPN), 5 olguda periferik polinöropatiye eşlik eden CTS saptandı. 11 olgu ise elektrofizyolojik değerlendirmede normal bulundu.
Hemodializ olgularında sinir iletimi bozuklukları ve özellikle CTS bulgularına uygun olarak rastlanmaktadır. Bu nedenle bu hastalarda dializ tedavisine başlanması ile birlikte sık aralıklarla sinir iletimlerinin kontrolü gerekmektedir. Buna özellikle CTS'nin erken tanısı, geri dönüşümsüz sinir hasarlarının önüne geçebilmesi için gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Hemodializ, kronik böbrek yetmezliğ, i, carpal tunnel sendromu, median sinir disfonksiyonu.

M. Kemal Başak, Serdar Kesken, Arif Demir, Özkan Ertuğrul, Deniz Egeli, Füsun Karaarslan. The evolution of Carpal Tunnel Syndrome in Hemodialysis Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 17-20

Corresponding Author: M. Kemal Başak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale