ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Tuberculous Peritonitis With Ascites Presentation: Review Of Two Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(4): 49-51

Tuberculous Peritonitis With Ascites Presentation: Review Of Two Cases

Mehmet Harma, Müge Harma, Ali Uzunköy
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Genel Cerrahi ABD Şanlıurfa

For preventing unnecessary laparotomies serum CA 125 level, concentration of intraperitoneal ADA, PCR, Doppler USG and Abdominal CT findings may help to optimize the diagnosis and management of tuberculous peritonitis.

Keywords: Tuberculous Peritonitis, Diagnostic Methods.

İki Olgu Nedeni İle Ascit Bulgulu Tüberküloz Peritonit

Mehmet Harma, Müge Harma, Ali Uzunköy
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Genel Cerrahi ABD Şanlıurfa

Gereksiz laparotomilerin önlenmesi için ascitle birlikte seyreden TBC peritonitlerin tanısında CA 125, ascit sıvı­sında Adenozin Deaminaz (ADA), Doppler USG, Batın tomografisi PCR tekniğinin birlikte değerlendirilmesi uygundur.

Anahtar Kelimeler: Tü, berküloz Peritonit, Tanısal Metodlar.

Mehmet Harma, Müge Harma, Ali Uzunköy. Tuberculous Peritonitis With Ascites Presentation: Review Of Two Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1999; 33(4): 49-51

Corresponding Author: Mehmet Harma, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale