ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The importance of patern visual evoked potentials in patients with pituitary tumor invasion of paracellar regions [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 19-23

The importance of patern visual evoked potentials in patients with pituitary tumor invasion of paracellar regions

Önder Us1, Münevver Çelik2, Kemal Barkut2, Nihal Işık3, Mehmet Özek1, Mehdi Süha Öğüt1, Canan Erzen1
1Department of Neurosurgery, Ophthalmology and Radiology, MÜTF Neurology
2Department of Neurology, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, SSK Göztepe Hospital. Istanbul, Turkey

Objective: Patients who had pituitary tumors were investigated using patern visuel evoked, potentials to show the tumors invasion to paracellar region.
Study Design: In 27 patients P-VEP examinations were compared with neuropthalmologic findings and magnetic resonance imaging.
Results: In patients who had pituitary tumor we found that PI00 amplitudes were decreased. In 25 patients P-VEP examinations were pathologic.
Conclusion: The results showed that it was a quick way of searching supracellar invasion and testing of optic pathways.

Keywords: VEP, pituitary tumors

Hipofiz tümörlü hastalarda parasellar yayılımı göstermede patern visuel evoked potansiyellerin (P-VEP) önemi

Önder Us1, Münevver Çelik2, Kemal Barkut2, Nihal Işık3, Mehmet Özek1, Mehdi Süha Öğüt1, Canan Erzen1
1MÜTF Nöroloji, Nöroşirurji, Oftalmoloji ve Radyoloji Anabilim Dalı
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3SSK Göztepe Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Hipofiz tümörlü hastalarda parasellar yayılımı göstermede pateni visuel evoked potansiyellerin yararı incelenmiştir.
Materyal ve Metod: 27 hastada P-VEP incelemeleri nöroftalmolojik ve hipofiz manyetik resonans görüntüleme ile karşılaştır ılmıştır.
Bulgular: Hipofiz tümörlü hastalarda PI00 amplitüdlerinde düşme saptanmıştır. 25 hastada incelemede P-VEP patolojik bulunmuştur.
Sonuç: P-VEP incelemesinin suprasellar yayılımı göstermede çabuk bir tarama aracı olarak kullanılabileceği ve optik yolların tutulumunu gösterebileceği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: VEP, hipofiz

Önder Us, Münevver Çelik, Kemal Barkut, Nihal Işık, Mehmet Özek, Mehdi Süha Öğüt, Canan Erzen. The importance of patern visual evoked potentials in patients with pituitary tumor invasion of paracellar regions. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 19-23

Corresponding Author: Münevver Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale