ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Diagnostic Methods and First Aid in Traumas [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1978; 12(3): 215-222

Diagnostic Methods and First Aid in Traumas

Sait Rahmi Öner
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Hariciye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Ağır Travma Geçirmiş Hastalarda Teşhis Metotları ve İlk Yardım

Sait Rahmi Öner
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Hariciye Kliniği, İstanbul, Türkiye


Sait Rahmi Öner. Diagnostic Methods and First Aid in Traumas. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1978; 12(3): 215-222

Corresponding Author: Sait Rahmi Öner
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale