ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A rare complication of totally implantable venous access device in a pediatric patient: a case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 41-44 | DOI: 10.5350/SEMB2013470109

A rare complication of totally implantable venous access device in a pediatric patient: a case report

Sibel Oba, Meltem Aydoğmuş, Özgür Özbağrıaçık, Mehmet Eren Açık, Saliha Berber Pehlivan
Department of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Implanted vascular access devices (ports catater) are widely used in pediatric haematology and oncology patients. They reduce the intravenous therapy difficulties and increase the quality of lives of oncologic patients. Complications are rare with experienced hands. Education of users, correct and frequent care, appropriate postoperatively use are important. Correct procedure and careful usage decrease the incidence of complications. We present a case where a perforation and leakage of ports catater occured due to improper usage.

Keywords: Venous port complication, central venous catheter

Çocuk hastada nadir görülen katater komplikasyonu: Olgu sunumu

Sibel Oba, Meltem Aydoğmuş, Özgür Özbağrıaçık, Mehmet Eren Açık, Saliha Berber Pehlivan
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

İmplante damar erişim cihazları pek çok hematolojik ve onkolojik hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. İntravenöz tedavinin zorluğunu belirgin olarak azaltır ve onkoloji hastalarının yaşam kalitesini arttırırlar. Deneyimli ellerde komplikasyon oranı çok düşüktür. Bununla birlikte kullanıcıların eğitilmesi, katater bakımının sık ve uygun şekilde yapılması, takıldıkdan sonra uygun şekilde kullanılması gereklidir. Biz bu olguda uygunsuz kullanım sonrası delinme ve sızıntı gelişen port katateri komplikasyonunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Venöz port komplikasyonu, santral venöz kateter

Sibel Oba, Meltem Aydoğmuş, Özgür Özbağrıaçık, Mehmet Eren Açık, Saliha Berber Pehlivan. A rare complication of totally implantable venous access device in a pediatric patient: a case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 41-44

Corresponding Author: Sibel Oba, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale