ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Antikoagülanlar ve Antikoagülanla Tedavi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1974; 8(4): 321-327

Antikoagülanlar ve Antikoagülanla Tedavi

Nadire Güresin
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye


Antikoagülanlar ve Antikoagülanla Tedavi

Nadire Güresin
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye


Nadire Güresin. Antikoagülanlar ve Antikoagülanla Tedavi. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1974; 8(4): 321-327

Corresponding Author: Nadire Güresin
LookUs & Online Makale