ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Syncope duo to black sea mad honey poisoning [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 46-48

Syncope duo to black sea mad honey poisoning

Cemal Bes, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Sedat Yiğit, Fatih Borlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Klniği, İstanbul

Honey which is produced in Brazil, Japan, Nepal and The Black Sea Region of Turkey is also known as the ‘mad honey’ by Turkish people and contains Rhododendron ponticum nectar, which is known to cause severe bradycardia and hypotansion. Grayanotoxin I, also known as andrometoxin, is only produced by Ericaceae plants and thought to be the compound which is responsible for the poisoning. Typical toxicat ion symptoms are assosieted with gastrointestinal system and sometimes may cause life-treatening severe bradycardia and hypotension. Here we present a patient who admitted to our emergency department with the symptoms of poisoning after the with the black sea honey.

Keywords: Andromedotoxin, Mad Honey, Rhodendron Ponticum

Karadeniz balı (delibal) zehirlenmesine bağlı senkop

Cemal Bes, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Sedat Yiğit, Fatih Borlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Klniği, İstanbul

Türkiye’de halk arasında delihal olarak bilinen; Brezilya, Japonya, Nepal ve Türkiye’de de Karadeniz Bölgesi’nde üretilen balda bulunan, Rhododendron Ponticum isimli nektarın, şiddetli bradikardi ve hipotansiyon yaptığı bilinmektedir. Grayanatoxin I, diğer adıyla andromedotoxin yalnızca Ericaceae bitkileri tarafından oluşturulup toksikasyondan sorumlu içerik olarak kabul edilmektedir. Tipik zehirlenme semptomları genellikle gastrointestinal sisteme ait olup bazen yaşamı tehdit eden şiddetli bradikardi ve hipotansiyon gelişebilmektedir. Biz de acil polikliniğimize Karadeniz balı yedikten sonra zehirlenme semptomları göstererek başvuran bir hasta sunduk.

Anahtar Kelimeler: andromedotoxin, Karadeniz balı, Rhodendron Ponticum

Cemal Bes, Emine Gültürk, Fatma Paksoy, Sedat Yiğit, Fatih Borlu. Syncope duo to black sea mad honey poisoning. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(1): 46-48

Corresponding Author: Cemal Bes
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale