ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Congenital tracheal polyp in a neonate: first case in literature [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 234-236 | DOI: 10.5350/SEMB.20151026034023

Congenital tracheal polyp in a neonate: first case in literature

Ali Bülbül1, Sinan Uslu1, Umut Zübarioğlu1, Duygu Acar1, Arzu Ataman1, Erkan Çakir2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul - Türkiye

Intrinsic obstruction of the tracheal lumen is extremely rare and usually caused by hemangiomas, hamartomas, or webs. We report a congenital tracheal polyp in a term neonate causing intermittent desaturations and expiratory wheezing. To our knowledge, this represents the first report with congenital tracheal polyp in the neonatal period.

Keywords: Wheezing, congenital, polyp, trachea, newborn.

Yenidoğan döneminde konjenital trakeal polip: literatürdeki ilk olgu

Ali Bülbül1, Sinan Uslu1, Umut Zübarioğlu1, Duygu Acar1, Arzu Ataman1, Erkan Çakir2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Pediatrik Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul - Türkiye

Trakeanın iç lümen obstrüksiyonu oldukça nadir olup genellikle hemanjiyom, hamartom ve larengeal web gibi sorunlarda görülmektedir. Yazımızda zamanında doğan bir yenidoğan bebekte aralıklı desatürasyon ve ekspiratuvar hırıltı ataklarına neden olan konjenitaal trakeal polip olgusu sunulmuştur. Bilgilerimize göre yenidoğan döneminde konjenital trakeal polip ilk kez bildirildiği için yazımız sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hırıltı, konjenital, polip, trakeal, yenidoğan.

Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Duygu Acar, Arzu Ataman, Erkan Çakir. Congenital tracheal polyp in a neonate: first case in literature. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 234-236

Corresponding Author: Ali Bülbül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale