ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Coloboma of Eyelid: Case Report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 163-173

Coloboma of Eyelid: Case Report

Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, İlkay Erçalık
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye


Bir Vak'a Nedeni ile Konjenital Kapak Kolobomaları ve İlgili Sendromlar

Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, İlkay Erçalık
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye


Ertuğrul Tarhan, M. Hayri Durdu, İlkay Erçalık. Coloboma of Eyelid: Case Report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1976; 10(2): 163-173

Corresponding Author: Ertuğrul Tarhan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale