ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Retinal Vascular Changes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An Optical Coherence Tomography Angiography Study [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 210-216 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.28000

Retinal Vascular Changes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An Optical Coherence Tomography Angiography Study

Abdurrahman Alpaslan Alkan1, Eyup Duzgun2, Murat Karapapak2, Mufide Arzu Ozkarafakili3, Ece Ozdemir Zeydanli4, Gurcan Dogukan Arslan5, Mehmet Egemen Karatas2, Dilek Guven2
1Department of Ophthalmology, Ercis Sehit Ridvan Cevik State Hospital, Van, Turkey
2Department of Ophthalmology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Thoracic Diseases, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Ophthalmology, Ardahan State Hospital, Ardahan, Turkey
5Department of Ophthalmology, Tatvan State Hospital, Bitlis, Turkey

Objectives: In the current study, we aimed to investigate retinal vascular density and blood flow changes in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) using optical coherence tomography angiography (OCTA) (AngioVue Avanti, Optovue).
Methods: Thirty eyes of 30 patients with COPD and 30 eyes of 30 healthy controls were evaluated with OCTA. Foveal and parafoveal vessel density, inner retinal and choriocapillary flow area, and foveal avascular zone (FAZ) area were measured and compared between the groups.
Results: No statistically significant differences were observed in the outer retinal flow area and choriocapillary flow area measurements between the groups (p=0.609 and p=0.162, respectively). There was no statistically significant difference in FAZ and FAZ perimeter values between the groups (p=0.725 and p=0.820, respectively). Vascular density measurements in the superficial foveal and parafoveal areas were not statistically significantly different between the groups (p>0.05, for all). Deep parafoveal vascular density values of the COPD group were statistically significantly lower than the control group in all investigated areas except the superior and inferior quadrants.
Conclusion: The results of our study demonstrated for the first time that vascular density decreased in the parafoveal area due to COPD-related hypoxemia and endothelial dysfunction.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, deep capillary plexus, foveal avascular zone, optical coherence tomography angiography, superficial capillary plexus.

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Retinal Vasküler Değişiklikler: Optik Koherens Tomografi Anjiografi Çalışması

Abdurrahman Alpaslan Alkan1, Eyup Duzgun2, Murat Karapapak2, Mufide Arzu Ozkarafakili3, Ece Ozdemir Zeydanli4, Gurcan Dogukan Arslan5, Mehmet Egemen Karatas2, Dilek Guven2
1Erciş Şehit Rıdvan Çevik State Hospital, Department Of Ophthalmology, Van, Turkey
2University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Thoracic Diseases, Istanbul, Turkey.
4Ardahan State Hospital, Department Of Ophthalmology, Ardahan, Turkey
5Tatvan State Hospital, Department Of Ophthalmology, Bitlis, Turkey

Amaç: Çalışmamız kapsamında Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan hastalarda retinal vasküler dansite ve kan akımı değişikliklerinin optik koherens tomografi anjiografi (OKTA) (AngioVue Avanti, Optovue) cihazı yardımıyla araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: KOAH’ı olan 30 hastanın 30 gözü ile 30 kişilik sağlıklı kontrol grubunun 30 gözü OKTA yardımıyla değelendirilmiştir. Foveal ve parafoveal vasküler dansite, iç retinal ve koryokapiller kan akımı ve foveal avasküler zon (FAZ) alanı ölçülmüş ve gruplar arasında kıyaslanmıştır.
Bulgular: Dış retinal kan akımı ve koryokapiller kan akımı arasında gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.609, p=0.162). FAZ ve FAZ perimetre değerlerinde gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.725, p=0.820). Süperfisiyal foveal ve parafoveal alanlardaki vasküler dansite ölçümlerinde gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05, hepsi için). Derin parafoveal vasküler dansite değerlerinin, superior ve inferior kadran dışında, incelenen tüm alanlarda KOAH grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmüştür.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları KOAH ilişkili hipoksi ve endotelyal disfonksiyonun parafoveal alanda vasküler dansite kaybına sebep olduğunu ilk defa ortaya koymuştur. (SETB-2020-07-118)

Anahtar Kelimeler: Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı, Optik Koherens Tomografi Anjiografi, Foveal Avasküler Zon, Süperfisiyal Kapiller Pleksus, Derin Kapiller Pleksus

Abdurrahman Alpaslan Alkan, Eyup Duzgun, Murat Karapapak, Mufide Arzu Ozkarafakili, Ece Ozdemir Zeydanli, Gurcan Dogukan Arslan, Mehmet Egemen Karatas, Dilek Guven. Retinal Vascular Changes in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An Optical Coherence Tomography Angiography Study. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 210-216

Corresponding Author: Abdurrahman Alpaslan Alkan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale