ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Medical treatment and diet in urinary stone disease [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 7-12

Medical treatment and diet in urinary stone disease

Mesrur Selçuk Silay, Mustafa Kadıhasanoğlu, Cengiz Miroğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Klniği, İstanbul


Üriner sistem taş hastalığında medikal tedavi ve diyet

Mesrur Selçuk Silay, Mustafa Kadıhasanoğlu, Cengiz Miroğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Klniği, İstanbul


Mesrur Selçuk Silay, Mustafa Kadıhasanoğlu, Cengiz Miroğlu. Medical treatment and diet in urinary stone disease. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2007; 41(3): 7-12

Corresponding Author: Cengiz Miroğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale