ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Octreotide treatment in neonatal chylothorax: a case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 26-29

Octreotide treatment in neonatal chylothorax: a case report

Muhittin Çelik1, Ali Bülbül1, Sinan Uslu1, Nihat Sever2, Emrah Can1
1Department of Neonatology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Chylothorax is defined as accumulation of chylous fluid in pleural cavity which may be caused by congenital and acquired diseases. During neonatal period, chylothorax treatment is composed of conservative( pleural drainage, termination of enteral feeding, total parenteral nutrition and supplementation with medium-chain triglycerides) and surgical therapies(ductus thoracicus ligation, pleuredesis). Nowadays, for cases among which conservativ therapies fail, treatment with octreotide has been reported to be beneficial with promising results. A neonate who developed chylothorax after congenital diaphragmatic hernia operation and who was successfully treated with octreotide after failure of conservative treatment is presented in this case report.

Keywords: Neonate, chylothorax, octreotide, congenital diaphragmatic hernia

Yenidoğan şilotoraks tedavisinde oktreotid kullanımı: Olgu sunumu

Muhittin Çelik1, Ali Bülbül1, Sinan Uslu1, Nihat Sever2, Emrah Can1
1Neonatoloji Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Çocuk Cerrahisi Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul

Şilotoraks; konjenital veya edinsel nedenlerle, plevral boşlukta şilöz mayi birikimidir. Yenidoğan döneminde şilotoraks tedavisinde konservatif yaklaşımlar (plevral drenaj, enteral beslenmenin kesilmesi, total parenteral nutrisyon, orta zincirli trigliserid ile beslenme) ve cerrahi yöntemler (duktus torasikus ligasyonu, pleuro-peritoneal şant veya plörodesis) kullanılmaktadır. Günümüzde konservatif yaklaşımlarla sonuç alınamayan olgularda, oktreotid tedavisi ile başarılı sonuçlar alındığı bildirilmektedir. Bu yazıda, yenidoğan döneminde konjenital diyafragma hernisi operasyonu sonrası şilotoraks gelişen, konservatif yöntemlerle yanıt alınamayan, oktreotid verilerek başarıyla tedavi edilen bir olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, şilotoraks, oktreotid, konjenital diyafragma hernisi

Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Nihat Sever, Emrah Can. Octreotide treatment in neonatal chylothorax: a case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 26-29

Corresponding Author: Muhittin Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale