ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Anterior sacral meningocele [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 56-60

Anterior sacral meningocele

Şule G. Çiftçi, Suzan Önol, Hatice Eraslan, Birsen Dokgöz, Suat Dursun, Çiçek Babuna
Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anterior sacral meningocele is a rare congenital malformation by the herniation of meningeal membranes and cerobrospinal fluid through a bone defect in the anterior sacral wall.Patients usually present with symptoms related to the pelvic mass itself, such as chronic constipation and urinary disturbances.In this paper, we present radiologic findings of a case of ASM.

Keywords: Anterior sacral meningocele, sacrum

Anterior sakral meningosel olgusu

Şule G. Çiftçi, Suzan Önol, Hatice Eraslan, Birsen Dokgöz, Suat Dursun, Çiçek Babuna
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Anterior sakral meningosel (ASM) sakrum ön duvarındaki kemik defektinden meningeal membranlar ve beyin omurilik sıvısının herniasyonu ile karakterize nadir bir konjenital anomalidir. Hastalar genellikle pelvik kitle ile ilgili kronik konstipasyon ve üriner rahatsızlıklar gibi semptomlar gösterirler. Bu makalede ASM vakasının radyolojik bulguları sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anterior sakral meningosel, sakrum

Şule G. Çiftçi, Suzan Önol, Hatice Eraslan, Birsen Dokgöz, Suat Dursun, Çiçek Babuna. Anterior sacral meningocele. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 56-60

Corresponding Author: Şule G. Çiftçi, Türkiye
LookUs & Online Makale