ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Primary sclerosing cholangitis without jaundice in a seventeen years old male-case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 52-55

Primary sclerosing cholangitis without jaundice in a seventeen years old male-case report

Binnur Tağtekin Sezer1, Önder Sezer2, Şuayip Oygen3, Can K. Çalışkan4, Fatih Borlu3
1Department of Family Medicine, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Primary sclerosing cholangitis is an idiopathic, chronic and progressive liver disease which takes place as the inflamation, fibrosis and obliteration of the intrahepatic and extrahepatic bile ducts. It most commonly occurs in young men about forties. Primary sclerosing cholangitis is usually associated with inflamatory bowel disease. Inflamatory bowel disease and primary sclerosing cholangitis are seen together in men twice as in women. But primary sclerosing cholangitis especially seens in women without another disease. Usually first symptoms are jaundice and pruritus. In this case, our subject is an 17 years old male who has abdominal pain but no other diseases.

Keywords: Sclerosing cholangitis, liver, magnetic resonance, cholangiopankreatography

Onyedi yaşındaki erkek hastada iktersiz primer sklerozan kolanjit-olgu sunumu

Binnur Tağtekin Sezer1, Önder Sezer2, Şuayip Oygen3, Can K. Çalışkan4, Fatih Borlu3
1Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul
2Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul
4Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Primer sklerozan kolanjit (PSK), karaciğer içi ve dışı safra yollarında inflamasyon, fibrozis ve bunların sonucu geli- şen darlıklarla ortaya çıkan, idiopatik, kronik ve ilerleyici özellikte bir kolestatik karaciğer hastalığıdır. Genellikle erkeklerde ve 40’lı yaşlarda ortaya çıkar. PSK’le birlikte en sık görülen hastalık inflamatuar barsak hastalıkları (İBH)’dır. PSK ve İBH birlikteliği erkeklerde 2 kat daha sık iken, tek başına PSK kadınlarda daha sıktır. Genellikle sarılık ve kaşıntı ilk bulgularıdır. Bu makalede, normalden farklı olarak, nadir görülen örneğiyle hafif şiddette karın ağrısıyla kliniğe başvuran, 17 yaşında, beraberinde ek hastalık bulunmayan erkek bir primer sklerozan kolanjit vakasını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Sklerozan kolanjit, karaciğer, manyetik rezonans kolanjiopankreatografi

Binnur Tağtekin Sezer, Önder Sezer, Şuayip Oygen, Can K. Çalışkan, Fatih Borlu. Primary sclerosing cholangitis without jaundice in a seventeen years old male-case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 52-55

Corresponding Author: Binnur Tağtekin Sezer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale