ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Cervical Erosion: Report of 150 Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 3-9

Cervical Erosion: Report of 150 Cases

Hadi Sungun, Turgut Genç
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


150 Portio Erosio'nu Vak'ası Tetkik ve Tedavi Sonuçları

Hadi Sungun, Turgut Genç
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Hadi Sungun, Turgut Genç. Cervical Erosion: Report of 150 Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(1): 3-9

Corresponding Author: Hadi Sungun
LookUs & Online Makale