ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Surgical Aspects of Shock [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(2): 90-99

Surgical Aspects of Shock

Şinasi Can
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Cerrahi Yönüyle Şok

Şinasi Can
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye


Şinasi Can. Surgical Aspects of Shock. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1979; 13(2): 90-99

Corresponding Author: Şinasi Can
LookUs & Online Makale