ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Review of Cyclus Disturbances [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 363-377

Review of Cyclus Disturbances

F. Selcen, P. Özkara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


Diagnostik İzah Yönünden Siklus Bozukluklarının (Amenorrhoe-Anovulation) Klasik Tasnifini Değiştiren Son Görüşler

F. Selcen, P. Özkara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye


F. Selcen, P. Özkara. Review of Cyclus Disturbances. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1977; 11(4): 363-377

Corresponding Author: F. Selcen
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale