ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Considering Carotis Endarterectomy Operations From A Neurosurgical Perspective And The Results Of The Endarterectomy Operations Carried Out In Our Clinic [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 81-85

Considering Carotis Endarterectomy Operations From A Neurosurgical Perspective And The Results Of The Endarterectomy Operations Carried Out In Our Clinic

Cengiz Türkmen, Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Yüksel Şahin, Yunus Aydın
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Karotis Endarterektomi Ameliyatlarının Nöroşirürjideki Yeri Ve Kliniğimizde Yapılan Endarterektomi Ameliyatlarının Sonuçları

Cengiz Türkmen, Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Yüksel Şahin, Yunus Aydın
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Cengiz Türkmen, Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Yüksel Şahin, Yunus Aydın. Considering Carotis Endarterectomy Operations From A Neurosurgical Perspective And The Results Of The Endarterectomy Operations Carried Out In Our Clinic. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(1): 81-85

Corresponding Author: Cengiz Türkmen
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale