ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
β-Lactam Allergy in Children [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 374-381 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.24434

β-Lactam Allergy in Children

Ayse Suleyman1, Ahmet İlhan Yararli2, Esra Yucel1, Zeynep Ulker Tamay1, Nermin Guler1
1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Elbistan Life Hospital, Kahramanmaras, Turkey

Objective: β-lactam antibiotic allergy is the most common drug allergy in children. Most of the patients with suspected reactions to β-lactam antibiotics can actually tolerate these drugs. The aim of this study is to evaluate clinical and laboratory characteristics of children with β-lactam allergy and to determine cross-reactivity between penicillin and cephalosporins.
Methods: The diagnosis of β-lactam allergy was made based on the results of skin tests and/or drug provocation tests (DPT). Penicillin allergy skin tests were performed with DAP penicillin® (Diater laboratories, Madrid, Spain), penicillin G, and ampicillin/amoxicillin preparations. Skin and provocation tests were performed with the culprit cephalosporin in addition to the penicillin skin and/or provocation tests to evaluate cephalosporin allergy.
Results: We found that 87.7% (71/81) of patients with β-lactam allergy were able to tolerate the culprit drug. Among ten patients with confirmed diagnosis, two had cross-reactivity (penicillin and cephalosporin) and 8 had a various β-lactam (aminopenicillin n=6, ceftriaxone n=2) allergies. We identified older age and early-type clinical reactions as risk factors for a confirmed β-lactam allergy.
Conclusion: Skin tests and DPT appear to be useful procedures in the diagnosis, and determination of an alternative safe antibiotic in patients with β-lactam allergy. Most of the patients tolerated the drugs. A minority of the patients with confirmed allergy should avoid all β-lactam antibiotics due to the probability of cross-reactivity.

Keywords: Beta-lactams, cross-reactions; drug allergy; skin tests.

Çocuklarda β-Laktam Alerjisi

Ayse Suleyman1, Ahmet İlhan Yararli2, Esra Yucel1, Zeynep Ulker Tamay1, Nermin Guler1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul
2Elbistan Life Hospital, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Kahramanmaraş

Giriş: β-laktam antibiyotik alerjisi çocuklarda en sık görülen ilaç alerjisidir. β-laktam antibiyotiklere karşı şüpheli reaksiyonları olan hastaların çoğu aslında bu ilaçları tolere edebilir. Bu çalışmanın amacı β-laktam alerjisi olan çocukların klinik ve laboratuvar özelliklerini değerlendirmek ve penisilin ile sefalosporinler arasındaki çapraz reaktiviteyi belirlemektir.
Yöntemler: β-laktam alerjisi tanısı, deri testleri ve / veya ilaç provokasyon testlerinin sonuçlarına göre konulmuştur. Penisilin alerjisi deri testleri DAP penisilin® (Diater laboratories, Madrid, İspanya), penisilin G ve ampisilin / amoksisilin preparatları ile yapıldı. Sefalosporin alerjisini değerlendirmek için penisilin cilt ve / veya provokasyon testlerine ek olarak suçlu sefalosporin ile cilt ve provokasyon testleri yapıldı.
Bulgular: β-laktam alerjisi olan hastaların% 87.7'sinin (71/81) suçlu ilacı tolere edebildiğini bulduk. Tanı konulan 10 hastadan 2'sinde çapraz reaktivite (penisilin ve sefalosporin) ve 8'inde çeşitli β-laktam (aminopenisilin n = 6, seftriakson n = 2) alerjileri vardı. Yaşın büyük olması ve erken tip klinik reaksiyonları, doğrulanmış β-laktam alerjisi için risk faktörleri olarak belirledik.
Sonuç: Deri testleri ve ilaç provokasyon testleri, β-laktam alerjisi olan hastalarda teşhis ve alternatif bir güvenli antibiyotiğin belirlenmesinde yararlı prosedürler gibi görünmektedir. Hastaların çoğu bu ilaçları tolere etti. Doğrulanmış alerjisi olan hastaların küçük bir kısmı, çapraz reaktivite olasılığı nedeniyle tüm β-laktam antibiyotiklerinden kaçınmalıdır. (SETB-2021-02-035)

Anahtar Kelimeler: Beta-laktam, ilaç alerjisi, çapraz reaksiyon; deri testi.

Ayse Suleyman, Ahmet İlhan Yararli, Esra Yucel, Zeynep Ulker Tamay, Nermin Guler. β-Lactam Allergy in Children. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 374-381

Corresponding Author: Ayse Suleyman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale