ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effects of an Additional Liquid Based Cytology Prepate on Cytological Diagnosis in High-Risk HPV Positive, PaP Test Negative Cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 361-365 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.23434

Effects of an Additional Liquid Based Cytology Prepate on Cytological Diagnosis in High-Risk HPV Positive, PaP Test Negative Cases

Davut Sahin1, Nermin Koc2, Meryem Akbas1
1Acıbadem Health Group Pathology Laboratory, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Zeynep Kamil Women and Children Diseases Training and Research Hospital, Pathology Laboratory, Istanbul, Turkey

Objectives: To investigate the effects of a second cytology preparation on cytological diagnosis in high-risk HPV positive and PaP smear-negative cases.
Methods: This retrospective study was conducted with 57 cases who underwent cytological evaluation and cotest in our center in 2016-2017. All of these cases were high-risk HPV positive, PaP smear-negative and had a second preparation. All preparations were re-evaluated by a cytopathologist and a pathologist. Twenty-five of the cases who had a positive diagnosis in the second preparation had a cervical biopsy.
Results: In 46 (80%) of the cases, the cytological diagnosis was the same and negative in the first and second preparations. Second preparations of 11 cases (19.2%) were positive. Twenty of 25 patients (77%) with cervical biopsy had premalignant lesion.
Conclusion: In high-risk HPV positive and PaP smear-negative cases, patient management is different from cases where these two tests are positive together. According to our results, 19.2% of high-risk HPV positive and PaP smear-negative cases were given positive cytological diagnosis by second cytology preparation. Biopsy results support our cytological findings. The incidence of positive cytological diagnosis increases in PaP smear with the second preparation. With this protocol, patient management changes, follow-up time and number can be reduced.

Keywords: Additional preparation, cytological diagnosis; high-risk HPV; smear.

High Risk HPV Pozitif, PAP Testi Negatif Vakalarda İlave Bir Sıvı Bazlı Sitoloji Preperatının Sitolojik Tanıya Etkisi

Davut Sahin1, Nermin Koc2, Meryem Akbas1
1Acıbadem Sağlık Grubu Patoloji Laboratuarı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı, İstanbul

Amaç: Yüksek riskli HPV pozitif, PAP smear sonucu negatif vakalarda, ikinci bir preparat hazırlanmasının sitolojik tanıya etkisini belirlemek.
Yöntemler: Bu retrospektif çalışma 2016-2017döneminde merkezimizde sitolojik değerlendirmesi ve cotesti yapılan, yüksek riskli HPV pozitif, PAP smear sonucu negatif bulunan ve rezerv materyalden hazırlanan ikinci bir preperatı olan 57 vaka ile yapıldı. Tüm preperatlar bir sitopatolog ve bir patolog tarafından tekrar değerlendirildi. İkinci preperatına pozitif tanı verilen olguların 25’inden servikal biyopsi yapılmıştı.
Bulgular: Vakaların 46’sında (%80) birinci ve ikinci preparatlarda sitolojik tanı aynı olup, negatif idi. 11 vakanın (%19,2) ikinci preparatları pozitif tanı almıştı. Servikal biyopsi yapılan 25 vakanın 20’sinde premalign lezyon görülmüştü.
Tartışma: Yüksek riskli HPV pozitif, PAP smear sonucu negatif vakalarda hasta yönetimi, bu iki testin birlikte pozitif olduğu vakalardan farklıdır. Sonuçlarımıza göre ilk grupta bulunan vakaların %19,2 kadarı ikinci bir sıvı bazlı preperat ile pozitif sitolojik tanı almaktadır. Biyopsi yapılan olguların sonuçları sitoloji bulgularımızı destekler niteliktedir.
Sonuç: İkinci bir sıvı bazlı preparat hazırlanması ile yüksek riskli HPV pozitif vakaların smearlerinde pozitif sitolojik tanı insidansı artmaktadır. Bu protokol ile hasta yönetimi değişip takip süre ve sayısı azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: İlave preparat, sitolojik tanı, yüksek riskli HPV, smear

Davut Sahin, Nermin Koc, Meryem Akbas. Effects of an Additional Liquid Based Cytology Prepate on Cytological Diagnosis in High-Risk HPV Positive, PaP Test Negative Cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 361-365

Corresponding Author: Nermin Koc
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale