ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effects of Graft Selection in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Midterm Functional Results [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 419-425 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.23281

Effects of Graft Selection in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Midterm Functional Results

Ömer Cengiz1, Necdet Demir2, Ferdi Dırvar3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Mus State Hospital, Mus, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Biruni University Medical Faculty Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences Metin Sabanci Baltalimani Osteopathic Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: This study is a comparison of the midterm clinical results of patients who underwent anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction using an allograft and those who had an autograft procedure.
Methods: The results of 70 patients who underwent ACL reconstruction with an anterior tibial tendon (ATT) allograft (n=18) or a hamstring (HT) autograft (n=52) were evaluated retrospectively. At the last follow-up, International Knee Documentation Committee (IKDC) and Tegner-Lysholm scores were used to assess functional status, as well as results of the Lachman test, the anterior drawer test, and the pivot-shift test.
Results: There was no significant difference between the 2 groups in terms of age, gender, length of time before operation, graft thickness, or femoral tunnel length (p>0.05). The results were satisfactory in both groups in the postoperative period in terms of the length of time until a return to sports, IKDC score, Tegner-Lysholm score, range of motion, quadriceps circumference, and laxity, with no significant difference between the groups (p>0.05).
Conclusion: The results of this study suggested that midterm clinical outcomes of ACL reconstruction with an ATT allograft or an HT autograft are similar when the correct technique is used according to the appropriate indications by an experienced surgeon and a successful rehabilitation program implemented after the operation.

Keywords: Anterior tibial tendon allograft, hamstring tendon autograft; anterior cruciate ligament injury.

Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Greft Seçiminin Klinik Sonuç Üzerine Etkileri; Orta Dönem Fonksiyonel Sonuçlarımız

Ömer Cengiz1, Necdet Demir2, Ferdi Dırvar3
1Muş Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Muş
2Biruni Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, allogreft ya da otogreft ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu yapılan hastaların orta dönem klinik sonuçları araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Anterior tibial tendon (ATT) allogreft (n=18) ya da hamstring (HT) otogreft (n=52) ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu uygulanan 70 hastanın sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalara son kontrolde, fonksiyonel durumlarını değerlendirmek üzere Uluslararası Diz Dokümantasyon Komitesi’nin (IKDC) diz skoru ve Tegner-Lysholm skoru, laksite için Lachman, Öne çekmece ve Pivot-shift testleri uygulandı.
Bulgular: İki grup arasında yaş, cinsiyet dağılımı, ameliyata kadar geçen süre, greft kalınlığı ve femoral tünel uzunluğu açısından farklılık yoktu (p>0,05). Post-op dönemde spora dönüş, IKDC, Tegner-Lysholm, eklem hareket açıklığı (ROM), Quadriceps çevresi ve laksite bakımından her iki grupta da sonuçlar tatmin ediciydi ancak gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamız, ATT (Anterior tibial tendon) allogreft ya da HT (Hamstring tendon) otogreft ile ÖÇB rekonstrüksiyonunun orta dönem klinik sonuçlarının benzer olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak ÖÇB rekonstrüksiyonunda uygun endikasyonda doğru teknikle tecrübeli cerrah tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından uygulanan iyi rehabilitasyon programının başarıyı olumlu etkilediğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anterior tibial tendon allogreft, hamstring tendon otogreft; ön çapraz bağ yaralanması.

Ömer Cengiz, Necdet Demir, Ferdi Dırvar. Effects of Graft Selection in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Midterm Functional Results. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 419-425

Corresponding Author: Ömer Cengiz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale