ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The importance of prediabetes and therapeutic approach [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 238-242 | DOI: 10.5350/SEMB.20151126122000

The importance of prediabetes and therapeutic approach

Yüksel Altuntaş, Feyza Yener Öztürk
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye

Prediabetes is the intermediate period between normoglycemia and type 2 diabetes mellitus. Fasting plasma glucose concentration between 100 and 125 mg/dl (Impaired fasting glucose) or second hour plasma glucose concentration of oral glucose tolerance test between 140-199 mg/dl (Impaired glucose tolerance) is termed as prediabetes. Also, HbA1c level between 5.7-6.4% has been accepted as prediabetes according to the recommendations of ADA in 2010. Every year 5 to 10% of prediabetic patients progress into type 2 diabetes mellitus. As associated with dislipidemia, hypertension and obesity, prediabetes is an important risk factor for developing cardiovascular diseases. So, early diagnosis and treatment for prediabetes may interfere in preventing type 2 diabetes development.

Keywords: Prediabetes, type 2 diabetes, impaired glucose tolerance, impaired fasting glucose.

Prediyabetin önemi ve tedavi yaklaşımı

Yüksel Altuntaş, Feyza Yener Öztürk
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye

Prediyabet, tip 2 diyabet ve normoglisemi arasındaki ara dönem olarak tanımlanabilir. Açlık plazma glukozunun 100-125 mg/dl olması (Bozulmuş açlık glukozu) ya da 75 gr oral glukoz tolerans testinde 2 saat plazma glukozunun 140-199 mg/dl olması (Bozulmuş glukoz toleransı) prediyabet olarak adlandırılır. ADA 2010 önerilerine göre HbA1c düzeyinin %5.7–6.4 arasında olması da prediyabet kabul edilmiştir. Prediyabetiklerin her yıl %5-10’u aşikar tip 2 diyabete dönüşmektedir. Dislipidemi, hipertansiyon ve obezite ile ilişkili olan prediyabet, kardiyovasküler hastalık açısından ciddi risk faktörüdür. Bu nedenle, prediyabetin erken tanınması ve tedavisi ile tip 2 diyabet gelişimine müdahale edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Prediyabet, Tip 2 diyabet, Bozulmuş glukoz toleransı, Bozulmuş açlık glukozu.

Yüksel Altuntaş, Feyza Yener Öztürk. The importance of prediabetes and therapeutic approach. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 238-242

Corresponding Author: Yüksel Altuntaş, Türkiye
LookUs & Online Makale