ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
A diagnosis overlooked: case report of a transfusion related acute lung injury [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 248-253 | DOI: 10.5350/SEMB.20140422043156

A diagnosis overlooked: case report of a transfusion related acute lung injury

Sema Uçak Basat, Sibel Ocak Serin, Berrin Aksakal, Ece Yiğit
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul-Türkiye

Transfusion related acute lung injury (TRALI) is a rarely seen and transfusion complication that may develop as a result of transfusion of blood products which contains plasma. TRALI can be mortal if it is not diagnosed and treated promptly. The most important step in management of this complication is to provide the early differential diagnosis of this condition. Hence here in we report a case of TRALI where the patient was firstly misdiagnosed and hospitalized as septic shock and acute heart failure due to clinical findings of chest pain, respiratory failure and hypotension.

Keywords: Blood transfusion, acute lung injury, differential diagnosis.

Gözden kaçan bir tanı; transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı: Olgu sunumu

Sema Uçak Basat, Sibel Ocak Serin, Berrin Aksakal, Ece Yiğit
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul-Türkiye

Transfüzyona bağlı gelişen akut akciğer hasarı plazma içeren kan ürünlerinin tranfüzyonu ile ortaya çıkabilen, erken tanı ve tedavisi yapılmadığı takdirde mortal seyreden nadir görülen bir kan transfüzyonu komplikasyondur. Akut akciğer hasarı tablosunda en kritik nokta tanının akla getirilip etkin bir şekilde ayırıcı tanı yapılma aşamasıdır. Biz burada sebebi bilinmeyen anemi nedeniyle takip edilirken ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve tansiyon düşüklüğü gelişmesi üzerine septik şok, kalp yetmezliği ön tanıları ile servise yatırılan ve akut akciğer hasarı tanısı alan olgumuzu literatür bilgileri eşliğinde sunmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Kan transfüzyonu, akut akciğer hasarı, ayırıcı tanı.

Sema Uçak Basat, Sibel Ocak Serin, Berrin Aksakal, Ece Yiğit. A diagnosis overlooked: case report of a transfusion related acute lung injury. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 248-253

Corresponding Author: Sema Uçak Basat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale